Školení - Životní prostředí a hospodaření s energií

Péče o životní prostředí je základním kamenem pro kvalitní život příštích generací. Efektivní a fungující systém environmentálního managementu, ISO 14001, má navíc i obchodní význam, protože uvážlivé využívání zdrojů přispívá k omezení nákladů vaší organizace.

Stále se zvyšující tlak měřit a minimalizovat dopad vaší organizace na životní prostředí nebyl nikdy větší. Žádná organizace si nemůže dovolit zanedbat oblast vzdělávání v neustále se měnící legislativě a dynamickém prostředí. LRQA poskytuje řadu vzdělávacích kurzů šitých na míru vašim potřebám tak, abyste se v oblasti životního prostředí dozvěděli, co nejvíce.

Nabídka školení

Všechna školení

Interní auditor EMS (ISO 14001:2015)

Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání auditorských dovedností potřebných pro efektivní provedení auditu systému environmentálního managementu ISO 14001:2015 (v českém překladu ČSN EN ISO 14001:2016) ve vaší organizaci.

Interní auditor ISO 50001:2018

Na kurzu se naučíte, jak naplánovat provést a reportovat výsledky interního auditu systému energetického managementu (EnMS) podle požadavků normy ISO 50001.