Životní prostředí a hospodaření s energií

Zájem společnosti o stav životního prostředí v posledních několika dekádách rapidně roste. Zvyšuje se tlak na podnikatelské subjekty, od kterých se očekává, že budou názorným příkladem ostatním v tom, jak aktivně minimalizovat dopady lidské činnosti na životní prostředí.

Jedním z nejefektivnějších způsobů jak,dostát závazku snižování negativních dopadů v rámci vnitropodnikových cílů, je implementace efektivního systému environmentálního managementu (ISO 14001), která nabízí strukturovaný, systematický a přehledný přístup k řešení problémů spojených s životním prostředím.