PED 97/23/EC - Tlaková zařízení

Co je to PED 97/23/EC?

Požadavky Směrnice PED (Pressure Equipment Directive) se na vás vztahují, pokud navrhujete nebo vyrábíte tlaková zařízení, která pak umísťujete na trh v rámci Evropského hospodářskéh prostoru. 

Co komu je Směrnice PED určena?

Směrnice PED zahrnuje návrh, výrobu a posouzení shody tlakových zařízení, nádob a sestav s nejvyšším pracovním tlakem,  PS > 0,5 bar. Všechna zařízení musí splňovat základní požadavky na bezpečnost dle Směrnice PED, příloha I. V závislosti na typu zařízení (hodnotě tlaku, obsahu tekutiny a potenciálnímu nebezpečí) volí výrobci postup z řady modulů.

Kategorizace rizik pro konkrétní tlakového zařízení je uvedena ve Směrnici PED v příloze II.  Jak Vám LRQA může pomoci? Jsme notifikovanou osobou na provádění certifikace dle Směrnice PED. Máme odborníky, kteří mohou provádět ověření dle různých modulů.