Směrnice a nařízení EU

Směrnice a Nařízení EU byly vytvořeny v souvislosti s volným pohybem zboží a služeb v rámci Evropské unie. Snaha o společný trh začala podpisem Římské smlouvy v roce 1957. Od té doby pomáhají Směrnice odstranit překážky a bariéry v obchodování napříč EU. Jednotné pravidla a požadavky na produkty a služby umožňují obchodovat v rámci EU bez nutnosti opětného testování, certifikace a dalších ověřování předepsaných požadavků jednotlivých trhů členských zemí EU.

Nezávislé testování, kontrola nebo certifikace výrobku podle Směrnice musí být provedeno subjektem, který je k tomu schválen a notifikován u Evropské komise.

LRQA je schváleným subjektem a může poskytovat nezávislou certifikaci příslušných směrnic: 

EN 3834-2 - kvalita svařovoání, které vaše podnikání vyžaduje, aby dodávat výrobky a služby bezpečné a očekávaného standardu pro své zákazníky.