SA 8000 - Společenská odpovědnost

Co je to SA 8000?

Standard SA 8000 vychází z mezinárodních úmluv o lidských právech a zaměřuje se na zlepšení pracovních podmínek. Standard byl vyvinut organizací Social Accountability International (SAI).

Komu je certifikace dle SA 8000 určena?

Certifikace je určena všem společnostem, které chtějí prokázat, že se svými zaměstnanci zacházejí sociálně korektně při zachování udržitelného rozvoje firmy.

Proč zvolit certifikaci dle SA 8000?

Certifikace Vám pomůže efektivně využívat systém řízení sociální odpovědnosti. Pomůže vám prokázat vůči vašim zainteresovaným stranám, že vaše společnost se chová zodpovědně.

Jak Vám LRQA může pomoci?

LRQA nabízí pravidelné posuzování systému řízení firmy v porovnání s požadavky standardu SA8000. Formální znaky a průběh auditování je obdobný, jako u základních schémat, např. QMS, EMS a pod.