PAS 223 - Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin pro výrobce obalů

Co je to PAS 223?

PAS 223 specifikuje požadavky na implementaci a udržování programů nezbytných předpokladů (PNP) pro bezpečnost potravin u výrobce obalů. Obsahem standardu PAS 223 jsou požadavky na výrobce obalů, které rozšiřují obecné požadavky obsažené ve standardu ISO 22000 a specifikují konkrétní požadavky pro dodavatele. PAS 223 se ve svých požadavcích zaměřuje na čistotu prostředí, rozložení (layout) a pracovní prostředí, dočasné úpravy, zařízení, kvalitu vzduchu, odpady, jejich uložení, skladování a ochranu před škůdci. PAS 223 se certifikuje pouze ve spojení s ISO 22000/FSSC 22000 – systému managementu bezpečnosti potravin.

Proč a jak vznikla certifikace PAS 223?

Vývoj standardu PAS 223 sponzorovala organizace Safe Supply of Afforable Food Everywhere (SSAFE) ve spolupráci s předními společnostmi v potravinářství jako je Coca-Cola, Nestlé, Danone, Unilever a Kraft. Na vývoji standardu se podíleli také obalářské společnosti jako TetraPAK, Alpla, Rexam a další. Uskupení Food Safety System Certification (FSSC) má zájem na rozšíření standardu FSSC o PAS 223 a jeho akreditaci pod GFSI. Zatím je však PAS 223 ve stadiu ověřování a je poskytován naší společností jako neakreditované schéma.

Komu je certifikace dle PAS 223 určena?

PAS 223 je určen všem společnostem, které vyrábějí obaly pro potraviny a které mají implementován standard ISO 22000.

Proč zvolit certifikaci dle PAS 223?

Certifikace od LRQA dle PAS 223+ISO 22000/FSSC 22000 potvrzuje, že vaše organizace přijala průmyslově uznávané a osvědčené postupy při vývoji a výrobě obalů pro potraviny a nápoje. PAS 223 Vám ukáže jak vyvinout a udržovat programy nezbytných opatření, které vám pomohou řídit rizika pro bezpečnost potravin.

Certifikace od LRQA Vám pomůže zajistit:

  • větší kontrolu, transparentnost a důvěryhodnost ve váš systém balení potravin a nápojů
  • zvýšení důvěry v bezpečnost potravin
  • snížení zdravotního rizika vůči zákazníkovi
  • dobré jméno a ochranu vaší značky
  • návaznost na nejlepší výrobní praxi v obalovém průmyslu

Jak Vám LRQA může pomoci?

Nezávislé posouzení od LRQA pomůže prokázat vašim zainteresovaným stranám, že oblast bezpečnosti potravin je pro Vás důležitá. Prostřednictvím certifikace prokážete, že jste důvěryhodným partnerem.

Na školeních LRQA získáte znalosti z oblasti interních auditů, lektoři Vám pomohou s vysvětlením základních pojmů a na praktických příkladech seznámi s požadavky standardu.