ISO 9001 – Systém managementu kvality

V dnešní době je tento standard mezinárodním měřítkem v oblasti požadavků na kvalitu. Certifikaci celosvětově absolvovalo už více než půl milionu společností ve 150 zemích.

Co je to ISO 9001?

Systém managementu kvality (QMS) je postaven na osmi principech managementu kvality, které poté, co je vrcholový management vezme za své, poskytují dostatečný základ pro úspěšné podnikání.

ISO 9001 se cíleně zaměřuje na ty činnosti, které mají vliv na spokojenost zákazníka a splnění jeho požadavků a očekávání. Vychází z procesního řízení s důrazem na dosažení cílů, neustálé zlepšování a větší zapojení vrcholového vedení. Stejně jako ISO 14001 a OHSAS 18001 používá metodiku PDCA (plan – do – check – act).

Komu je certifikace dle ISO 9001 určena?

Certifikace dle ISO 9001 je určena všem organizacím, které chtějí řídit svá rizika, neustále se zlepšovat a hledat nová řešení pro efektivnější dosahování cílů. ISO 9001 je vhodné pro všechny typy podnikání bez ohledu na velikost společnosti.

QMS je také výchozím standardem pro specifické sektory jako je automobilový, letecký, potravinářsky. ISO 9001 tvoří základ systému, který je dále obohacen o specifické požadavky daného odvětví.

Proč zvolit certifikaci dle ISO 9001?

ISO 9001 zajišťuje infrastrukturu, postupy, procesy a zdroje potřebné k tomu, aby organizace mohla kontrolovat a zvyšovat svou výkonnost, zlepšovat své výrobky a služby zákazníkům.

Certifikace ISO 9001 Vám pomůže zajistit:

  • konkurenční výhodu – ISO 9001 vychází z nejlepší praxe, která vám pomůže zlepšit váš výrobek, výrobní proces a kvalitu služby, zvýšit úroveň spokojenosti zákazníka a zlepšit produktivitu
  • spokojenost zákazníka - ISO 9001 zdůrazňuje pozici zákazníka a vytváří prostředí pro jeho maximální spokojenost, která má zpětně prokazatelnou vazbu na finanční výsledky vaší společnosti
  • osvědčené postupy - implementace a následná certifikace ISO 9001 pomáhá nastavit "nejlepší praxi" v oblasti plánování, výroby, kontroly a řízení
  • efektivní řízení společnosti - ISO 9001 pomáhá nastavit systém, který vám při rozumných nákladech poskytne velmi dobré informace o fungování společnosti z pohledu spokojenosti zákazníka
  • důvěryhodnost zákazníků - poskytne prokazatelný závazek v oblasti kvality a zlepšování díky certifikaci třetí stranou