ISO 50001:2018

Snižte dopad na životní prostředí a zlepšete své podnikání.

Více

ISO 50001

Standard ISO 50001 je nový mezinárodní systém řízení energií (EnMS). Je to první globální standard, který přichází po standardu EN 16001 (Systém Managementu hospodaření s energií). Organizace ISO (Internatinal Organisation for Standartisation) předpokládá, že při globální implementaci ISO 50001 lze ušetřit až 60% světové energie.

Co je to ISO 50001?

ISO 50001 je nový mezinárodní standard, který stanovuje požadavky na systém managementu energií. Požadavky certifikace ISO 50001 Vám pomohou zavést systém, který identifikuje oblasti s vysokým energetickým výdajem, zaměří se na snížení těchto energetických výdajů a zefektivní využívání energií – energetickou účinnost.

Komu je certifikace dle ISO 50001 určena?

Certifikace ISO 50001 je určena všem organizacím bez ohledu na velikost či odvětví. Je vhodná jak pro komerční sektor, tak pro vládní instituce a zařízení. ISO 50001 vychází z Demingova cyklu (PDCA) a lze jej integrovat s ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 a ISO 27001.

Proč zvolit certifikaci dle ISO 50001?

ISO 50001 pomáhá mezinárodním organizacím prosazovat osvědčené postupy při managementu energií a posiluje tak energetické chování organizací.

Standard poskytuje návody a rady v oblasti benchmarkingu, měření, dokumentování, psaní zpráv o zlepšení energetické účinnosti a plánovaném snížení emisí skleníkových plynů. ISO 50001 také může pomoci organizacím při hodnocení a výběru nových technologií, jež zvažují nakoupit za účelem snížení energetické náročnosti.

Certifikace od LRQA dle ISO 50001 Vám pomůže:

  • snížit náklady 
  • zvýšit efektivní využívání energií 
  • snížit rizika 
  • zvýšit energetickou bezpečnost 
  • stanovit rámec pro energetickou účinnost v celém Vašem dodavatelském řetězci

Jak Vám může pomoci LRQA?

LRQA Business Assurance Vám přináší hmatatelné obchodní výhody prostřednictvím kombinace strukturovaného přístupu k řízení projektů a jasných zpráv opírající se o odborné posudky našeho mezinárodního auditorského týmu.

  • Snížení nákladů díky zvýšené účinnosti, což Vám poskytne konkurenční výhodu
  • Snížená energetická bezpečnostní rizika prostřednictvím lepší energetické náročnosti
  • Zlepšení souladu s produktivitou

Víme, že dobrá komunikace je stěžejní při zajištění transparentnosti v každém kroku certifikačního auditu. Pracujeme s našimi klienty a správními orgány a stanovujeme jasná očekávání a výstupy. Náš přístup k provádění auditů Vám zajistí, že Vaše certifikace bude nákladově efektivní a s minimálním narušením provozu ve Vaší organizaci.