ISO 45001 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Co je to ISO 45001?

Standard ISO 45001 poskytuje rámec pro identifikaci, kontrolu a snížení rizik spojených se zdravím a bezpečností na vašem pracovišti. Lze ho použít k rozvoji Vaší politiky ochrany a zdraví při práci s ohledem na specifické legislativní požadavky a rizika, která jsou spojená se sektorem, ve kterém působíte.

Komu je certifikace ISO 45001 určena?

Certifikace je určena všem společnostem bez ohledu na velikost nebo sektor, ve kterém působí. Systém řízení ISO 45001 je pro všechny společnosti, které chtějí vytvořit bezpečnější pracovní prostředí, řídit oblasti BOZP systematicky a mít větší jistotu, že své zdroje využíváte optimálně.

Proč zvolit certifikaci dle ISO 45001?

Dobře fungující a efektivní systém řízení BOZP Vám pomůže převést nekontrolovatelná nebezpečí v kontrolovaná rizika, čímž můžete lépe chránit Vaše lidi a Vasi společnosti.

Certifikace ISO 45001 Vám pomůže:

  • Řídit a omezit rizika
  • Zlepšit morálku zaměstnanců
  • Zvýšit Vaši důvěryhodnost
  • Zlepšit pověst a značku Vaší spolenčnosti

Jak Vám LR může pomoci?

Nezávislé posouzení od LR Vám pomůže prokázat Vašim zainteresovaným stranám, že efektivně řídíte rizika spojená se zdravím a bezpečností všech osob na Vašich pracovištích. Je samozřejmě důležité, aby byla tato služba poskytnuta správnými lidmi. Naši auditoři všichni prošli akreditovaným školením, což je klíčové k tomu, abychom Vám byli schopni poskytnout kvalitní audity na vysoké úrovni.

Naše unikátní metodologie LR Business Assurance Vám bude pomáhat řídit Váš systém managementu BOZP a rizika BOZP s cílem zlepšit a chránit současnou i budoucí výkonnost Vaší organizace.

Společnostem, které už jsou certifikovány dle jiných standardů, nabízíme možnost integrace standardů, což ušetří čas a peníze.

Prostředky a úsilí vložené do péče o vaše zaměstnance nejsou „vyhozené oknem“. Motivace zaměstnanců je vyšší v bezpečném a pracovně příjemném prostředí, což se pozitivně odráží na hospodářských výsledcích společnosti.

10 věcí, které potřebujete vědět o
ISO 45001

Stáhněte si srovnávací příručku pro ISO 45001 v / s OHSAS 18001. Objevte, co je nového a jak lze přechod na ISO 45001 realizovat .