ISO 22000 Systém managementu bezpečnosti potravin

Co je to ISO 22000?

ISO 22000 je standardem vhodným pro celý potravinářský řetězec. Obsahuje požadavky na správnou výrobní praxi, požadavky na HACCP a požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin.

Struktura standardu je založena na metodice PDCA (plánuj-dělej-kontroluj-konej), což usnadňuje integraci s dalšími ISO standardy (např. ISO 9001, ISO 14001) a přináší řadu výhod při společné implementaci.

Komu je certifikace dle ISO 22000 určena?

Certifikace dle ISO 22000 je určena všem společnostem zapojeným v potravinářském řetězci, bez ohledu na jejich velikost či odvětví. Standard mohou používat i společnosti, které se přímo nepodílejí na samotné výrobě potravin či obalů pro potraviny, jako jsou například dodavatelé zařízení, produktů či služeb určených do potravinářského řetězce.

Proč zvolit certifikaci dle ISO 22000?

Standard ISO 22000 je uznáván v celém mezinárodním potravinářském řetězci a certifikace dle ISO 22000 je pro Vás způsob, jak se stát důvěryhodným dodavatelem. Díky certifikaci ISO 22000 veřejně prokazujete Váš závazek na bezpečnosti potravin.

Standard vychází z nejlepší praxe v odvětví a pomůže Vám :

  • Identifikovat, řídit a omezit rizika v oblasti bezpečnosti potravin
  • Omezit či přímo eliminovat odvolávky spojené s nebezpečnými potravinami
  • Ochránit značku Vaší společnosti • Zajistit neustálé zlepšování vašeho systému řízení bezpečnosti potravin a zlepšování komunikace napříč dodavatelským řetězcem
  • Zvýšit důvěru zainteresovaných stran ve vaše schopnosti
  • Zlepšit transparentnost napříč celým potravinářským dodavatelským řetězcem
  • Uspořit čas a náklad – nahrazení různých certifikací jediným standardem
  • Získat nové obchodní příležitosti v potravinářském sektoru

Kromě integrace s jinými standardy, lze ISO 22000 kombinovat s technickými specifikacemi pro konkrétní odvětví, jako je ISO/TS 22002-1 Program nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin, nebo PAS 223 Program nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin pro výrobce obalů.

Jak Vám LRQA může pomoci?

LRQA se stala jedním z prvních certifikačních orgánů oprávněným anglickou akreditační skupinou UKAS k provádění auditů dle standardu ISO 22000. Jako člen přípravné skupiny pracující pod záštitou ISO (International Organization for Standardization) se LRQA aktivně podílela na vývoji tohoto nejmladšího potravinářského standardu.

A díky této participaci získali všichni členové LRQA týmu podstatné znalosti v této oblasti. Naši auditoři jsou odborníci v daném odvětví a dokáží zaměřit audit na potřeby vašeho podnikání. Prostřednictvím přístupu Business Assurance a našich znalostí se tak zaměřujeme na oblasti, které jsou pro Vaše podnikání důležité.