Standardy - Životní prostředí a hospodaření s energií

V LRQA máme s certifikacemi systému environmentálního managementu a řízení energií mnohaleté zkušenosti. Disponujeme kvalifikovanými auditory ve všech průmyslových odvětvích. Naší předností je snadná integrace auditů systému environmentálního managementu s dalšími systémy managementu, např. kvality či BOZP.

Certifikujeme podle standardů

Všechny standardy

ISO 50001 - Systém řízení energií

Standard ISO 50001 je nový mezinárodní systém řízení energií (EnMS). Je to první globální standard, který přichází po standardu EN 16001 (Systém Managementu hospodaření s energií).