Školení - systém environmentálního managementu

Stále se zvyšující tlak měřit a minimalizovat dopad vaší organizace na životní prostředí nebyl nikdy větší. Žádná organizace si nemůže dovolit zanedbat oblast vzdělávání v neustále se měnící legislativě a dynamickém prostředí. LRQA poskytuje řadu vzdělávacích kurzů šitých na míru vašim potřebám tak, abyste se v oblasti životního prostředí dozvěděli, co nejvíce.

Nabídka školení

Všechna školení

Interní auditor EMS

Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání auditorských dovedností potřebných pro efektivní provedení auditu systému environmentálního managementu ISO 14001:2015 (v českém překladu ČSN EN ISO 14001:2016) ve vaší organizaci.

Praktické provádění auditu

Toto školení probíhá přímo „v provozu“ organizace, kde účastníci auditují pod dohledem lektora, IRCA registrovaného vedoucího auditora a kvalifikovaného lektora.

Připravujeme se na ISO 14001:2015

Tento dvoudenní kurz vám poskytne podrobné informace o změnách standardu ISO 14001:2015 (ČSN EN ISO 14001:2016) a jejich dopadu na váš stávající systém managementu.