Standardy - IT a bezpečnost informací

Do jaké míry jste si jisti, že vaše společnost má zavedena přiměřená opatření a postupy vedoucí k eliminaci rizik v oblasti bezepečnosti informací?

Certifikace vaší společnosti dle standardu ISO 27001 dodá vašim obchodním partnerům, resp. všem zainteresovaným stranám, jistotu, že rizika v oblasti bezpečnosti informací jsou náležitě ošetřena a řízena.

Certifikujeme podle standardů

Všechny standardy

ISO/IEC 20000-1 – Informační technologie, management služeb

Informační technologie a služby se staly nepostradatelnou součástí téměř každého podnikání. Mnoho klíčových procesů organizace kriticky závisí na IT službách a změna v těchto procesech vyžaduje následně i změnu informační architektury - hardware, software, komunikace a služeb. To je doménou managementu IT služeb a účelem ISO/IEC 20000-1.