ISO/IEC 27001 - Systém managementu bezpečnosti informací

Nechráněné systémy jsou zranitelné všemi druhy hrozeb, jako například počítačovými podvody, sabotážemi a viry. Tyto hrozby mohou být interní nebo externí, obě skupiny mohou být náhodné nebo úmyslné. Výpadky v informační bezpečnosti mohou způsobit, že životně důležité informace mohou být volně dostupné, odcizené, ztracené nebo zničené. Do jaké míry jste si jisti, že vaše společnost má zavedena přiměřená opatření a postupy k eliminaci těchto incidentů?

Co je to ISO/IEC 27001?

Cílem ISO/IEC 27001 je zajistit, aby byla provedena adekvátní opatření zaměřená na zabezpečení důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zainteresovaných stran. Zainteresované strany zahrnují zákazníky, zaměstnance, obchodní partnery a všeobecné potřeby společnosti.

Komu je certifikace dle ISO/IEC 27001 určena?

Všem společnostem, které spravují informace a musejí prokázat, jak bezpečně je s těmito informacemi zacházeno, jak jsou zpracovány, řízeny a distribuovány.

Proč zvlolit certifikaci dle ISO/IEC 27001?

Standard ISO/ IEC 27001 vám pomůže získat :

  • Důvěru zákazníků
  • Konkurenční výhodu
  • Přehled o vlastních informačních aktivech a jejich hodnotě
  • Komplexní a systematické řízení bezpečnosti
  • Jistotu v plnění legislativních požadavků

Akreditovanou certifikací ISO/IEC 27001 jednoznačně prokazujete, že řízení bezpečnosti informací je pro Vaši organizaci klíčové.

Díky certifikaci poskytujete veřejné prohlášení o tom, že vaše společnost ja způsobilá pro práci s informacemi, bez toho, aniž byste odhalili vaše bezpečnostní procesy. Navíc můžete minimalizovat obchodní riziko díky správně nastaveným kontrolním mechanikám, které vám pomohou snížit bezpečnostní hrozby a slabiny systému.