Standardy - IT a bezpečnost informací

Do jaké míry jste si jisti, že vaše společnost má zavedena přiměřená opatření a postupy vedoucí k eliminaci rizik v oblasti bezepečnosti informací?

Certifikace vaší společnosti dle standardu ISO 27001 dodá vašim obchodním partnerům, resp. všem zainteresovaným stranám, jistotu, že rizika v oblasti bezpečnosti informací jsou náležitě ošetřena a řízena.

Certifikujeme podle standardů

Všechny standardy

ISO/IEC 27001 - Systém managementu bezpečnosti informací

Cílem ISO/IEC 27001 je zajistit, aby byla provedena adekvátní opatření zaměřená na zabezpečení důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zainteresovaných stran. Zainteresované strany zahrnují zákazníky, zaměstnance, obchodní partnery a všeobecné potřeby společnosti.