ISO/IEC 20000-1 - Informační technologie, management služeb

Informační technologie a služby se staly nepostradatelnou součástí téměř každého podnikání. Mnoho klíčových procesů organizace kriticky závisí na IT službách a změna v těchto procesech vyžaduje následně i změnu informační architektury - hardware, software, komunikace a služeb. To je doménou managementu IT služeb a účelem ISO/IEC 20000-1.

Co je to ISO 20000-1?

ISO/IEC 20000-1 stanovuje požadavky na systém managementu IT služeb. Jedná se především o požadavky na plánování, vytvoření, zavedení, provoz, monitorování, přezkoumání a zlepšování SMS.

Standard může být použit IT oddělením společnosti nebo externím poskytovatelem IT služeb k dodávce kvalitních a cenově efektivních IT služeb zaměřených na požadavky podnikání a zákazníků.

Podobně jako jiné systémy managementu je i tento standard založen na procesním přístupu a smyčce Plan-Do-Control-Check. To umožňuje integraci s ostatními, obvykle již zavedenými systémy, a omezuje duplicity a náklady.

Proč a jak vznikl standard ISO ISO 20000-1?

Standard ISO/IEC 20000-1 vyvinulo celosvětově uznávané IT Service Management Forum (itSMF).  Standard je založen na zkušenostech UK Office of Government Commerce (OGC) a mezinárodně uznávaném standardu ITIL (IT Infrastructure Library). Nyní je schéma ve vlastnictví APMG-International.

Komu je certifikace ISO 20000-1 určena?

Standard je aplikovatelný bez ohledu na velikost a zaměření organizace. Slouží především těm, kdo chtějí svůj systém řízení IT služeb nastavit v souladu s osvědčeným standardem a prověřit nezávislým důvěryhodným subjektem.

Proč zvolit certifikaci dle SO 20000-1?

Certifikace dle ISO 20000-1 Vám pomůže: 

  • minimalizovat výpadky a zvýšit dostupnost IT služeb
  • snížit náklady  na vývoj a dodávku IT služeb
  • zlepšit komunikaci  mezi poskytovatelem IT služeb a podnikatelským subjektem
  • zlepšit služby zákaznkům - schopnost rychle reagovat na velké množství změn a pružně přizpůsobovat IT služby požadavkům podnikání a zákazníků
  • zlepšit pověst a jméno Vaší značky - certifikace celosvětově uznávaným standardem je pro Vás konkurenční výhoda

Jak Vám LRQA může pomoci?

Certifikace dle ISO/IEC 20000-1 vyžaduje nestranné posouzení systému nezávislou třetí stranou oprávněnou APMG-International. Organizace, které chtějí demonstrovat shodu s požadavky standardu, mohou být posouzeny LRQA. Po úspěšném provedení auditu získá společnost spolu s certifikátem i právo užívat logo APMG-International. Certifikát potvrzuje spolehlivost systému IT služeb a dává vám jistotu, že  efektivně fungující IT služby jsou přínosem k Vašemu podnikání.