ISO 3834-2

Co je to ISO 3834-2?

Tato norma definuje požadakvy na kvalitu svařování. Vzhledem k tomu, že přejímá principy i názvosloví standardu ISO 9001, lze ji snadno aplikovat ve firmách, které již mají zaveden systém QMS.

Obecné požadavky na kvalitu definované normou ISO 9001 jsou v ISO 3834-2 rozvedeny konkrétně na svařování jako na zvláštní technologický proces, takže se tato norma stává praktickým návodem na aplikaci systému řízení kvality v tomto specifickém odvětví průmyslu. Jednotlivé požadavky jsou v normě přehledně řazeny v logické souslednosti, což usnadňuje orientaci v dané problematice.

Komu je certifikace ISO 3834-2 určena?

Technická norma ISO 3834-2 stanovuje vyšší požadavky na kvalitu tavného svařování kovových materiálů v dílnách a/nebo na montážích. 

Jak Vám může LRQA pomoci?

Auditoři LRQA mají odpovídající vzdělání i dlouholeté praktické zkušenosti v oblasti svařování, což je nezbytným předpokladem toho, že audit bude prováděn efektivně s vysokou přidanou hodnotou pro klienta.