ISO 22716 – Kosmetika, Správná výrobní praxe (SVP)

Co je to ISO 22716?

ISO 22716 je mezinárodně uznávaný standard, který poskytuje metodické pokyny pro výrobu, kontrolu, skladování a přepravu kosmetických prostředků. Primárním účelem tohoto standardu je poskytnutí návodu výrobcům kosmetických přípravků, kteří chtějí splnit legislativní požadavky na správnou výrobní praxi a zajistit požadovanou úroveň managementu výroby a zdravotní nezávadnost svých kosmetických produktů.

Komu je certifikace ISO 22716 určena?

Standard ISO 22716 je určen všem výrobcům kosmetických přípravků a jejich dodavatelům zejména kritických surovin pro kosmetický průmysl.

Proč zvolit certifikaci ISO 22716?

ISO 22716 pomáhá výrobcům kosmetických přípravků poskytovat produkty v takové kvalitě, aby dokázali splnit očekávání zákazníků a dostát legislativním požadavkům. 

ISO 22716 Vám pomůže:

  • splnit očekávání spotřebitelů při zajištění kvalitního a bezpečného výrobku
  • zvýšit efektivitu managementu výroby a identifikovat kritická místa ve výrobě
  • potvrdit plnění požadavků právních předpisů
  • zvýšit konkurenční výhodu
  • zviditelnit dobrého jméno Vaší společnosti

Jak Vám může LRQA pomoci?

  • Rozbor činností v rámci analýzy rizik
  • Předaudit pro přezkoumání podmínek a plnění požadavků na výrobu kosmetických přípravků
  • Proškolení zaměstnanců pro specifika Správné výrobní praxe podle ISO 22716