IRIS

Co je to IRIS?

IRIS (International Railway Industry Standard) je založen na mezinárodně uznávaném standardu ISO 9001 a rozšiřuje její požadavky o specifika v oblasti železničního průmyslu. Mezi tato specifika můžeme počítat projektový management, management změn, návrh a vývoj výrobku, RAMS a LCC.

Co je obsahem standardu IRIS?

  • Standard popisuje nadstavbové požadavky, proces a metodu hodnocení a systému auditu
  • Výsledné hodnocení mů že dosáhnout pěti úrovní na základě vyspělosti systému managementu
  • Existuje 12 kritérií, které lze popsat jako„Knock Out“ kritéria, jejichž splnění je nutnou podmínkou pro splnění požadavku standardu. Jedná se např. o oblasti validace procesů pro výrobu a služby, projektový management, management změn, návrh a vývoj, řízení neshodného procesu apod.

Proč a jak vznikl IRIS?

IRIS byl vyvinut za podpory významných výrobců železničního průmyslu, jako jsou společnosti Bombardier, Siemens, Alstom a Ansaldobreda, jakož i jejich dodavatelů. IRIS je tvořen pomocí podobné filosofie jako obdobné oborově specifikované standardy v automobilovém, leteckém či potravinářském průmyslu. Díky správě a podpoře UNIFE je IRIS mezinárodně uznáváný a akceptováný standard.

Komu je certifikace dle IRIS určena?

IRIS byl připraven pro přímé i nepřímé dodavatele (výrobce celých systémů i jednotlivých dílů) v oblasti železničního průmyslu. Vybudujte si Vaši konkurenční výhodu díky včasné certifikaci podle tohoto standardu.

Proč zvolit certifikaci dle IRIS?

Certifikace dle standardu IRIS Vám zajistí:

  • úsporu výloh, času a nákladů na zákaznické audity
  • konkurenční výhodu při získávání obchodních zakázek
  • zápis do databáze UNIFE, která je k dispozici všem výrobcům v oblasti železničního průmyslu

IRIS je postaven na základních požadavcích ISO 9001, a proto je možné provádět integrované audity IRIS a ISO 9001.

Jak Vám LRQA může pomoci?

Abychom správně aplikovali speciální požadavky v oblasti železničního průmyslu, musí auditoři prokázat, že disponují odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi v tomto oboru. LRQA jako nezávislá společnost splňuje tyto předpoklady a je oprávněna UNIFE k provádění hodnocení a certifikací dle standardu IRIS. V rámci naší společnosti je možné zajistit i integrované audity spojené s požadavky dalších standardů (ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, AS 9100).