HACCP - Analýza nebezpečí a kritických kontrolních bodů

HACCP (= Hazard Analysis & Critical Control Points). HACCP je mezinárodně uznávaná a strukturovaná metoda, která pomáhá společnostem v potravinářském řetězci identifikovat nebezpečí a předcházet rizikům v oblasti bezpečnosti potravin, případně řešit soulad s právními předpisy v daném odvětví. Metoda je vhodná také pro oblast krmiv, zdravotnictví, kosmetiky nebo pro výrobky určené dětem či jiné citlivé skupině spotřebitelů (např. hračky). 

Co je to HACCP?

HACCP je systémový nástroj pro identifikaci zdravotních či hygienických nebezpečí souvisejících s výrobou a/nebo službou. Principy HACCP, stanovené Mezinárodní zdravotnickou organizací v dokumentu zvaném Codex Alimentarius vyžadují, aby zainteresované organizace zavedly efektivní a spolehlivý systém ochrany zdraví a bezpečnosti produktů, založený na systematickém přístupu k analýze nebezpečí a prevenci rizik.

Komu je certifikace dle HACCP určena?

Certifikace HACCP je určena: 

  • všem subjektům zapojeným v potravinářském a krmivářském řetězci k prokázání souladu s požadavky potravinářské legislativy.
  • Certifikace HACCP je určena všem dodavatelům výrobků a služeb do potravinářského řetězce (např. obaly) k prokázání souladu s očekáváním zákazníků.
  • Certifikace HACCP je určena všem výrobcům a dodavatelům služeb, kteří mohou ovlivnit zdraví lidí či zvířat (zdravotnictví, kosmetika, hračky) k prokázání odpovědného přstupu k ochraně zdraví spotřebitelů.

Proč zvolit certifikaci HACCP?

Certifikace HACCP Vám pomůže zajisit:

  • zlepšit důvěryhodnost - zákazníci a zainteresované strany uvidí, že berete ochranu zdraví vážně • konkurenční výhodu - HACCP je jeden z klíčových faktorů, abyste se stali dodavatelem např. v potravinářství
  • zlepšit efektivitu - posouzení dle systému HACCP může být provedeno v integraci se stávající certifikaci ISO 9001, čímž ušetříte svůj čas i peníze.
  • Veřejný závazek – k ochraně zdraví a plnění souvisejících legislativních požadavků

Jak Vám může LRQA pomoci?

LRQA má vlastní postup certifikace HACCP podle dokumentu Codex Alimentarius, který je standardně poskytován bez akreditace jako cenově nejvýhodnější varianka garantovaná celosvětově respektovanou značkou LRQA. Pro zájemce o akreditovaný certifikát pak máme připravenou náročnější variantu certifikace s holandskou akreditací RvA.