GMP+ FSA

Co je to GMP+ FSA?

Oblast potravinářského sektoru evropské unie je regulována řadou hygienických standardů, které vytváří základní rámec pro zajištění kvality u finálních potravin. Schéma GMP+ FSA zajišťuje bezpečnost krmiv pro zvířata, která dále vstupují do potravinářského řetězce. Zkratka GMP+ FSA znamená Good Manufacturing Practise (SPV – správná výrobní praxe) a Feed Safety Assurance (zajištění bezpečnosti krmiv). 

Systém zajištění kvality je uplatňován v celém sektoru výroby krmiv a zahrnuje požadavky na dodavatele krmných surovin (zemědělce, výrobce či obchodníky), dopravce a výrobce krmiv. Certifikace dle GMP+ FSA obsahuje část požadavků HACCP a část požadavků ISO 9001, což umožňuje sjednocení auditů.

Proč a jak vznikla certifikace dle GMP+ FSA?

Problematika bezpečnosti krmiv pro zvířata se začínala řešit nejprve v Nizozemí, které jako silná exportní země potravinářských produktů vyváží cca 60% živočišné produkce. Problémy s kvalitou krmiv pak poškozovaly renomé nizozemských výrobců a byly provázeny ekonomickými ztrátami celého odvětví. Proto začala být pozornost zaměřována na celou oblast potravinářského sektoru od pěstitelů a chovatelů až po výrobce finálního výrobku.

V roce 1992 zavedla nizozemská PDV (Product Board Animal Feed) předpisy GMP+ týkající se krmiv pro zvířata. Zásadou GMP+ předpisů po celou dobu zůstává zajištění výroby a dodávání takových krmiv, která jsou pro lidi, zvířata a prostředí bezpečná.

Komu je certifikace dle GMP+ FSA určena?

Certifikace GMP+ B2

Je určena pro výrobce krmných surovin včetně jejich skladování, prodeje a vlastní silniční dopravy (nezahrnuje premixy a kompletní krmné směsi).. Základem je, , systém analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Po certifikovaných organizacích je pak vedle dalších požadavků vyžadována formulace politiky a cílů v oblasti bezpečnosti krmiv nebo záznamy o fungování systému. GMP+ B2 požaduje, aby již prvotní výrobce v řetězci krmiv dodával krmiva minimálně v kvalitě GMP, včetně vytvoření dokumentovaných postupů zajišťujících bezpečnost výrobků i surovin.

Certifikace GMP+ B3

Je určena pro obchodování, skladování a silniční dopravu vlastních krmiv.

Certifikace GMP+ B4

Je určena pro silniční dopravce krmiv v „bulk“ balení (hromadné balení, nebalené). Systém je založen na dodržování povolených nákladů a režimů čištění uvedených v mezinárodní databázi nákladů IDTF. Kromě jiných záznamů organizace vede záznamy o předchozích nákladech, kontrole nákladového prostoru před nakládkou, záznamy o jeho čištění a kontrole efektivity tohoto čištění. V neposlední řadě je také důležité povědomí řidičů o dodržování hygienických pravidel při přepravě.

Výhody certifikace GMP+ FSA od LRQA

  • LRQA je schváleným certifikačním orgánem organizace GMP+ International
  • Naši posuzovatelé mají praktické znalosti a zkušenosti v oboru a jsou oficiálně kvalifikováni od GMP+ International
  • Možnost spojení s audity HACCP, ISO 9001, ISO 22000, GMP Ovocom, FAMI QS, čímž lze dosáhnout větší efektivity auditu.

V případě, že je pro Vás certifikace podle standardů GMP+ zajímavá, jsme připraveni nabídnout vám pro certifikaci českého auditora.