Bezpečnost potravin a obalů

Standardizace v oblasti systémů řízení bezpečnosti potravin doznala v posledních letech velkého rozšíření, které souvisí s tlakem na zvyšování kvality a bezpečnosti potravin. V LRQA jsme se vždy snažili poskytovat služby, které znamenají konkurenční výhodu, a proto poskytujeme posouzení systému řízení bezpečnosti potravin podle většiny GFSI (Global Food Safety Initiative) schválených standardů, které otevírají možnosti pro významnější spolupráci s obchodními řetězci.

Certifikujeme podle standardů

Všechny standardy

BRC

BRC (British Retail Consortium) vytvořilo globální standard BRC Food ke stanovení jednotných pravidel, podle kterých se hodnotí organizace dodávající potraviny.

BRC IOP

Mezinárodní standard zahrnující výrobu, zpracování a další nakládání s obaly určenými pro přímý a nepřímý styk s výrobky určenými k balení potravinářských, kosmetických a hygienických produktů.

HACCP

HACCP je mezinárodně uznávaná a strukturovaná metoda, která pomáhá společnostem v potravinářském řetězci identifikovat nebezpečí a předcházet rizikům v oblasti bezpečnosti potravin, případně řešit soulad s právními předpisy v daném odvětví.

International Food Standard (IFS)

Cílem standardu IFS je vytvořit jednotný systém hodnocení pro všechny společnosti, které dodávají potravinářské výrobky pod značkou obchodních řetězců. Snahou auditů IFS je dosáhnout jednotné formulace, jednotných ověřovacích postupů, vysoké transparentnosti a vzájemného uznávání auditů napříč celým potravinářským řetězcem.

ISO 22000

Systém managementu bezpečnosti potravin

PAS 223

Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin pro výrobce obalů

SMETA 4-Pillars Responsible Sourcing

Audit SMETA se 4 pilíři byl vytvořen skupinou AIM (Association des Industries Marque) se záměrem vyhovět měnícím se potřebám organizací, které obchodují se spotřebním zbožím.