FSSC 22000 – Systém managementu bezpečnosti potravin

Co je to FSSC 22000?

FSSC 22000 je ucelené certifikační schéma určené pro systém managementu bezpečnosti potravin. Schéma je založeno na globálním standardu ISO 22000 (systému managementu bezpečnosti potravin) v kombinaci s příslušnou technickou specifikací pro výrobu potravin (ISO/TS 22002-1) či potravinovinových obalů (PAS 223).

FSSC 22000 je plně uznáváno Global Food Safety Initiative (GFSI) a je podporováno Confederation of Food and Drink Industries EU (CIAA). Pouze přidružené certifikační orgnány, jako je LRQA, jsou oprávněny vystavovat akreditované certifikáty FSSC 22000.

Proč a jak vzniklo FSSC 22000?

Nezařazení ISO 22000 mezi uznávané standardy GFSI znamenalo, že snaha o vytvoření široce akceptovatelného mezinárodního standardu byla ohrožena. Proto bylo vytvořeno nové privátní schéma FSSC 22000, které kombinuje výhody systémové certifikace ISO 22000 a technických standardů uznávaných GSFI. Veškeré akreditační a certifikační aktivity v rámci FSSC 22000 jsou řízeny jedním vlastníkem schématu.

Komu je certifikace dle FSSC 22000 určena?

Nové schéma Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) bylo vytvořeno především pro výrobce potravin či potravinových přísad a pro výrobce potravinových obalů, kteří se chtějí ucházet o certifikaci uznávanou v rámci GSFI. Jedná se o vhodnou alternativu k certifikaci podle GSFI standardů jako jsou IFS, BRC, SQF nebo RvA HACCP.

FSSC 22000 je aplikovatelné na všechny potravinářské výroby bez ohledu na velikost, složitost či funkci organizace (obchodní, státní či soukromou společnost).

Proč zvolit certifikaci dle FSSC 22000?

Zavedením FSSC 22000 přijímá potravinářský sektor techniky managementu rizik a zajištění kvality, které se osvědčily napříč mnoha sektory. Toto schéma je věrohodné, nezávislé a uznávané a je navrženo tak, aby poskytovalo:

  • větší důvěru v potraviny
  • nižší zdravotní rizika
  • zlepšení ochrany obchodní značky
  • nižší náklady na audity
  • zlepšení řízení dodavatelského řetězce

Tento standard nevznikl proto, aby byl jen dalším standardem v potravinářském sektoru. Je tomu právě naopak. Díky FSSC 22000 může dojít ke sjednocení certifikací v potravinářském sektoru prostřednictvím jednoho široce uznávaného standardu, který je schopen nahradit všechny dosavadní certifikáty požadované různými zainteresovanými stranami včetně obchodních řetězců.

Nové schéma poskytuje:

  • větší transparentnost potravinářské certifikace
  • globálně uznávaný standard
  • efektivnější audit třetí stranou, který usnadní ostatní potravinářské kontroly a inspekce.
  • možnost zaměřit audit na aktuální priority včetně úspor nákladů

Jak Vám LRQA může pomoci?

Můžeme vám nabídnout předaudit či rozdílovou analýzu zaměřenou na požadavky technické specifikace ISO/TS 22002-1 resp. PAS 223, což vám usnadní přechod z ISO 22000 na FSSC 22000. Máme akreditaci a oprávnění provádět certifikace podle standardu FSSC 22000 jak u výrobců potravin a potravinovivých přísad, tak u výrobců potravinových obalů. Máme licenci na provádění oficiálních tréningů FSSC 22000 pro výrobce potravin i obalů.