FAMI-QS - Feeds Additives and preMixtures Quality System

FAMI-QS je systém zabezpečující důvěru v dodávky aditiv, speciálních ingrediencí a jejich směsí pro výrobu krmiv. Je specifickým oborovým schématem od roku 2004. Kodex FAMI-QS zajišťuje bezpečnost, kvalitu a shodu s evropskou legislativou pro aditiva a speciální ingredience. Zaručuje zákazníkům, že produkt certifikovaného výrobce byl vyroben v systému, který je posouzen nezávislou, schválenou organizací.

Co je FAMI-QS?

Smysl standardu je obdobný jako u standardů řady GMP+, tedy minimalizovat potenciální nebezpečí v oblasti krmiv pro zvířata, které by ve svém důsledku mohlo znamenat nebezpečí pro člověka. V tomto standardu jsou zakomponovány požadavky regulující oblast hygienických zásad u výrobců krmiv, které stanovuje Evropská unie, a proto jsou také zásady a principy standardů ISO 9001 a HACCP součástí tohoto standardu.

Komu je certifikace FAMI-QS určena?

Standard je speciálně vyvinutý standard odvětví krmiv konkrétně pro obchod a výrobu speciálních ingrediencí a jejich směsí, zahrnujícíh aditiva a funkční krmiva ,  premixy, speciální doplňková a dietetická krmiva..

Jak a proč vznikla certifikace FAMI-QS?

FAMI-QS bylo vyvinuto za účasti společností z potravinářského průmyslu a je uznáno Animal Feed Product Boardem (Nizozemí), OVOCOMem (Belgie) a Qualität und Sicherheit (Německo).

Proč zvolit certifikaci dle FAMI- QS?

V případě dodávek vašich produktů do zahraničí je často vyžadováno nezávislé potvrzení způsobilosti dodavatel vyrábět nebo nakupovat bezpečný produkt. Tato certifikace zvyšuje důvěru ve váš produkt u odběratelů.

Jak Vám může LRQA pomoci?

Po úspěšném úvodním certifikačním auditu Vám vystavíme certifikát FAMI-QS s platností na 3 roky a v průběhu platnosti certifikátu navštívíme Vaši společnost v rámci ročních dozorových auditů. A Vaše společnost bude uvedena na internetových stránkách FAMI-QS mezi schválenými společnostmi. 

Služby LRQA:

  • Certifikační audit a certifikace – jsme plně akreditováni provádět certifikaci podle FAMI-QS
  • Školení v oblasti bezpečnosti krmiv (HACCP, GMP+, trendy)