EN 13816 - kvalita ve veřejné přepravě

Co je to ČSN EN 13816?

Standard ČSN EN 13816 je evropská norma, která specifikuje požadavky na definování, cíle a měření služeb ve veřejné přepravě osob.

Proč a jak vznikla certifikace dle ČSN EN 13816?

Standard byl připraven Evropským výborem pro normalizaci – CEN/TC 320 „Doprava – Logistika a služby“. Účelem standardu je podpořit přístup ke kvalitě u dopravců do činností veřejné dopravy a soustředit se na potřeby a očekávání zákazníků, cestujících.

Komu je certifikace dle ISO 13816 určena?

Certifikace podle tohoto standardu je určena poskytovatelům služeb v oblasti veřejné přepravy osob, aby prokázali svůj systémový přístup ke kvalitě a zároveň dokladovali, jakým způsobem měří kvalitu poskytovaných služeb podle plnění stanovených cílů v určených oblastech. Tento standard se týká všech dopravců osob v silniční (na pozemních komunikacích), drážní (na drahách železničních, tramvajových, trolejbusových, podzemních nebo lanových), letecké nebo vodní přepravě.

Standard je rovněž doporučen úřadům a ostatním zadavatelům osobní přepravy při přípravě výběrového řízení na poskytovatele veřejné přepravy osob,

Proč zvolit certifikaci dle ČSN EN 13816?

Certifikace přináší přepravcům následující výhody:

  • v kvalitě přepravní služby se zohledňují požadavky cestujících a to se projevuje v nárustu tržeb,
  • nároky na kvalitu se vyžadují i od dodavatelů, tím se zvyšuje jejich spolehlivost a schopnost dostát smluvním závazkům i vůči objednateli přepravy,
  • zdroje pro zajištění přepravy jsou plánované s předstihem a s ohledem na jejich možná omezení (např. právní, politická, finanční technická aj.),
  • v případě výskytu jakýchkoliv nedostatků, selhání (např. neplnění požadované úrovně zvoleného kritéria, reklamace nebo stížnosti ze strany cestujících, mimořádných událostí aj.) jsou přijímána konkrétní opatření k odstranění nedostatku a tato opatření jsou komunikována všem zainteresovaným
  • při výběrových řízeních poskytuje konkurenční výhodu nezpochybnitelnými důkazy o své kvalitě a schopnosti plnit smluvní závazky, je rovněž zaveden účinný systém zlepšování služby, který rovněž zvyšuje konkurenceschopnost dopravce

Jak Vám LRQA může pomoci?

LRQA vám může nabídnout rozdílovou analýzu, která vám odhalí mezeru mezi tím, co vyžaduje standard a vámi zavedeným systémem podle tohoto standardu. 

LRQA vám může nabídnout certifikaci a certifikát pod akreditací DAR.