EFISC

Co je to EFISC?

Standard pro výrobce krmiv - EFISC je založen na zásadách HACCP dle Codexu Alimentarius (1969, rev. 2009). Standard EFISC kombinuje systém HACCP s prvky systému managementu kvality. Výhodou standardu je doplnění o přílohy, kde jsou uvedeny informace vycházející ze znalostí sektoru. Příloha 3 obsahuje popis procesu výroby škrobů a identifikaci základních nebezpečí včetně jejich hodnocení. Příloha 4 je obdobně zaměřena na zpracovatele olejnin. Obě přílohy slouží jako pomůcky pro vypracování analýzy nebezpečí a hodnocení rizik v souladu s nejlepší praxí v odvětví.

Schéma EFISC vychází z legislativních požadavků EU, podporuje konkurenceschopnost výrobců a přináší záruku bezpečnosti krmiv pro jejich odběratele.

Proč a jak vznikl standard EFISC?

V roce 2010 vznikla nová dobrovolná certifikace určená pro výrobce krmiv - EFISC. Standard byl vytvořen skupinou AAF (sdružující výrobce škrobů) a FEDIOL (průmyslové sdružení výrobců zpracovávajících olejniny a šroty pro krmiva). Cílem bylo vytvořit oborový kodex, který sjednocuje pravidla pro výrobce krmiv, vychází ze zkušeností odborných organizací, které tyto výrobce sdružují a umožňuje i nezávislé posouzení třetí stranou. Na vzniku standardu EFISC se podílelo dobrovolné sdružení EFIP (European Feed Ingredients Platform) sdružující profesní organizace výrobců krmiv v rámci EU.

Na těchto základech vznikl standard EFISC a pravidla pro jeho nezávislou certifikaci. Tento standard, který je založený na zásadách HACCP a správné výrobní praxe, je harmonizován v rámci EU.

Komu je certifikace dle EFISC určena?

Standard EFISC je určen pro zpracovatele olejnin, výrobce škrobů nebo látek s nimi souvisejících a naopak není určen pro primární výrobce (zemědělství). Stejně tak není použitelný pro certifikaci obchodních organizací a výrobců aditiv. Součástí certifikačního procesu je registrace výrobce na webových stránkách EFISC Aisbl.

Jak Vám může LRQA pomoci?

Po úspěšném úvodním auditu Vám vystavíme certifikát EFISC s platností na 3 roky av průběhu platnosti certifikátu Vaši společnost navštívíme v rámci ročních dozorových auditů. Služby LRQA:

  • Certifikační audit a certifikace – nyní jsme plně akreditováni provádět certifikaci podle EFISC.