BRC/IoP

Mezinárodní standard zahrnující výrobu, zpracování a další nakládání s obaly určenými pro přímý a nepřímý styk s výrobky určenými k balení potravinářských, kosmetických a hygienických produktů.

Schéma BRC/IoP zahrnuje ověření výkonnosti společnosti v oblastech legisaltivní shody, bezpečnosti potravin/potravinového řetězce a jakosti dávek v souladu s očekáváním odběratele.

Jedná se o soubor požadavků, které musí být splněny ka zjištění shody ve výše zmíněných oblastech.

Co je to BRC/IoP?

BRC/IoP Global Standard – Packaging vznikl ve spolupráci BRC (British Retail Consortium) a IoP (Institute of Packaging). Vztahuje se nejen na primární obaly s přímým kontaktem s výrobkem, ale také na sekundární obaly, kde je vysoké hygienické riziko. Jedná se standard se specifikací jednotlivých požadavků, které musí být naplněny.

Proč a jak vznikla certifikace BRC/IoP?

Organizace BRC, jež reprezentuje zájmy britských maloobchodních řetězců vyvynula společně s IoP tento standard, aby pomohla maloobchodním prodejcům při plnění jejich závazků vůči trhu.

Komu je určena certifikace dle BRC/IoP?

Certifikace BRC/IoP je určena všem organizacím, které vyrábí a dodávají, případně zpracovávají obaly a obalový materiál pro balení potravin a nápojů, kosmetických, hygienických a jiných spotřebních výrobků, kde je obal z hygienického hlediska významný.

Standard zahrnuje také:

  • předcházející operace, např. výrobu obalových materiálů pro zpracování nebo potisk
  • dodávání ze skladu s přidanou hodnotou (přebalování, formátování atd.)
  • výrobce obalů jednorázového využítí (kelímky, tácky, pergamenový papír)
  • výrobu a dodávky jiných materiálů, které jsou v procesech zpracovány (lepidla, nátěry)

Proč zvolit certifikaci dle BRC/IoP?

Certifikace od LRQA Vám pomůže:

  • zvýšit důvěru zákazníků ve vaše výrobky - BRC/IoP prověřuje kvalitu, hygienu a bezpečnost produktu
  • ušetřit čas strávený audity od různých zákazníků – stačí jedna auditní zpráva BRC/IoP, která je uznávaná mnoha zákazníky