BRC/RILA Global Standard for Consumer products - spotřební výrobky

Co je to BRC/RILA CP?

BRC/RILA vytvořily globální Standard jako pomoc pro výrobní závody k zajištění výroby spolehlivých bezpečných legislativě shodných výrobků, splňujících očekávání zákazníků. V rámci Standardu jsou stanovena jednotná pravidla, podle kterých se hodnotí organizace dodávající spotřební výrobky. Jeho účelem je pomoci dodavatelům splnit náročné legislativní požadavky a zajistit nejvyšší možnou míru ochrany konečného spotřebitele.

Komu je určena certifikace dle BRC/RILA CP?

Certifikace podle tohoto standardu je určena všem organizacím, které vyrábějí spotřební produkty a umisťují je na trh. Z certifikace jsou vyloučeny výrobky a související služby spadající pod některý z dalších standardů skupiny BRC, suroviny a další výrobky, které jsou ve standardu specifikovány. 

Podmínky standardu mohou být aplikovány v místech výroby a následných skladovacích operacích, které jsou pod kontrolou výrobce, před jeho dodáním obchodníkovi nebo zákazníkovi. 

Společnost, která chce splnit požadavky standardu musí vycházet základních principů: Podpory vrcholového vedení, identifikace a řízení rizik a systému řízení kvality ve vhodných provozních podmínkách.

Proč zvolit certifikaci dle BRC/RILA CP?

Certifkace BRC/RILA Global Standard for Consumer Products od LRQA Vám pomůže:

  • dodávat výrobky pod privátní značkou řetězců
  • dodávat vlastní výrobky do obchodních řetězců
  • uspoří čas a náklady
  • soulad s existující legislativou
  • získat mezinárodní konkurenční výhodu certifikace podle standardu schváleného BRC/RILA