AS 9100 - management kvality v leteckém průmyslu

Co je to AS 9100?

Standardy řady AS/EN 9100 jsou založeny na standardu ISO 9001, a rozšiřují a doplňují jeho požadavky o speciální požadavky leteckého průmyslu.

Nad rámec ISO 9001 obsahuje letecký standard AS/EN 9100 celkem 83 požadavků. Tyto požadavky lze rozdělit do dvou základních kategorií:

 • upřesnění všeobecných požadavků standardu ISO 9001  
 • rozšíření požadavků standardu ISO 9001 v oblastech zaměřených na včasnost, kvalitu a spolehlivost dodávek

Nezávisle na tom, jestli se vaše společnost zabývá výrobou, údržbou či pouze obchoduje v oblasti leteckého průmyslu, LRQA Vám může nabídnout certifikaci podle standardů AS/EN 9100, AS/EN 9110 a AS/EN 9120.

Certifikace dle standardů řady AS/EN 9100, může být použita i u i firem mimo oblast leteckého, kosmického a obranného průmyslu, pokud chtějí prokázat vyšší úroveň systému managementu kvality, než vyžaduje standard ISO 9001

Proč a jak vznikla certifikace AS/EN 9100?

Harmonizovaná norma v oblasti systému managmentu jakosti v leteckém průmyslu byla vyvinuta pod vedením IAQG (International Aerospace Quality Group) a je podporována největšími světovými výrobci jako Airbus Industrie, The Boeing Company, General Electric, Pratt & Whitney či Rolls Royce atd

Komu je certifikace AS/EN 9100/9110/9120 určena?

Certifikace AS/EN 9100 je určena společnostem, které provádějí návrh, vývoj a/nebo výrobu leteckých, vesmírných a obraných produktů; a které zajišťují následnou podporu, včetně poskytování údržby, náhradních dílů nebo materiálu pro jejich vlastní produkty.

Certifikace AS/EN9110 je určena společnostem, které primárně provádějí údržby, opravy a generálních opravy v oblasti leteckých výrobků vyrobených jinými výrobci.

Certifikace dle AS/EN 9120 je určena společnostem, které kupují díly, materiály a montáže a následně prodávají tyto produkty zákazníkům v leteckém, kosmickém a obranném průmyslu

Proč zvolit certifikaci AS 9100/9110/9120?

Certifikací dle AS 9100/9110/9120 prokazujete, že vaše produkty a služby splňují náročné požadavky tohoto standardu a případné další očekávání leteckého, kosmického a obranného průmyslu. Prokazujete, že vaše společnost funguje na základě mezinárodně dohodnutých a uznávaných postupů pro řízení kvality, což vám umožňuje získat zakázky po celém světě. Výhody certifikace:

 • standard odráží specifika leteckého, kosmického a obranného průmyslu 
 • umožňuje vstup do stále rostoucího dodavatelského řetězce pro největší světové výrobce letecké, kosmické a obranné techniky 
 • zdůrazňuje pozici zákazníka a vytváří prostředí pro jeho maximální spokojenost, což má zpětně prokazatelnou vazbu na finanční výsledky vaší společnosti 
 • implementace a následná certifikace pomáhá nastavit „nejlepší praxi“ v oblasti plánování, výroby, kontroly a řízení 
 • kontinuální a systemetické zlepšování v oblasti kvality díky certifikaci třetí stranou 
 • zařazení vaší společnosti do databíze OASIS - online databáze dodavatelů v leteckém průmyslu

Jak Vám LRQA může pomoci?

V LRQA disponujeme týmem auditorů s mnohaletou praxí v řídících funkcích společností, které dodávaly své výrobky do leteckého průmyslu. Požadavky standardu proto vykládají racionálně, na základě osobních zkušeností a s ohledem na rizika, se kterými se lze v leteckém průmyslu setkat a která je nutné řídit. V kombinaci s přístupem LRQA Business assurance Vám certifikace AS 9100 přinese:

 • Konkurenční výhodu - zlepšení vašich produktů, procesů a kvality dodávané služby, což povede k vyšší spokojenosti vašich zákazníků a efektivnosti
 • Zpětná vazba – s využitím standardních postupů vám poskytneme nezávislou zpětnou vazbu o konkurenceschopnosti vašeho systému managementu kvality
 • Neustálé zlepšování - naše služby vám pomohou zvýšit výkonnost, omezit rizika, zlepšit odpadové hospodářství a zavést neustálé zlepšování ve vaší organizaci.
 • Zvýšení podílu na trhu - zlepšením kvality napříč vaším dodavatelským řetězcem vám pomůžeme uspokojit požadavky vašich klientů, rozvíjet nové tržní příležitosti a získávat další klienty.
 • Závazek kvality - spolupráce s LRQA je jasným důkazem toho, že se zajímáte o kvalitu svých výrobků a služeb. Jsme vůdčí organizací a poskytujeme nezávislé služby,které zahrnují certifikaci, validaci, ověřování a školení širokého spektra standardů a schémat. Jsme uznáváni více než 50 akreditačními orgány a dodáváme své služby klientům ve více než 120 zemích.
 • Odbornost - díky tomu, že spolupracujeme s významnými společnostmi v leteckém průmyslu, můžeme Vám pomoci získat z osvědčených postupů z celého leteckého průmyslu, co nejvíce