IATF 16949:2016 - školení k požadavkům aktuální revize standardu

Standard IATF 16949:2016 (dříve ISO/TS 16949:2009) byl publikovaný 1. října 2016. V návaznosti na vydání standardu byla také vydána nová Pravidla pro dosažení a uchování uznání od IATF (IATF Rules), kterými se řídí celé certifiační schéma. 

Připravte svůj systém managementu kvality a seznamte se s požadavky aktuální verze standardu. 

IATF 16949:2016 - školení k požadavkům standardu

Přehled všech kurzů

Školení základních nástrojů automobilového průmyslu (Core Tools)

APQP - pokročilé plánování kvality výrobku

V průběhu školení vás provedeme praktickým příkladem nového projektu pro automobilový průmysl – od poptávky přes výkresovou dokumentaci, výrobu nástrojů a přípravků, zpracování kontrolního plánu až po zahájení sériové výroby.

PPAP - schvalování dílů do výroby

V průběhu kurzu vás provedeme požadavky manuálu PPAP. Program kurzu je zaměřen na pochopení smyslu těchto požadavků a praktickou aplikaci při vyplňování formuláře PSW.

Moderátor FMEA

Kurz pokrývá všechny prvky analýzy FMEA i její spojitost s vývojovým diagramem procesu a kontrolním plánem včetně metodiky s praktickým prováděním FMEA.

SPC - statistické řízení procesů

Na kurzu se naučíte porozumět proměnlivosti procesů, navrhnout vhodný regulační diagram a stanovit způsobilost procesů v jednoduchých i složitějších situacích.

MSA - analýza systému měření

Na kurzu se naučíte provádět analýzu systému měření jak v jednoduchých případech, tak i ve složitých situacích, jakými jsou automatizované měřící systémy, destruktivní zkoušky aj.