ISO/TS 16949 - management kvality v automobilovém průmyslu

Co je to ISO/TS 16949?

ISO/TS 16949 stanovuje harmonizované požadavky na systém managementu kvality uplatňované celosvětově v automobilovém průmyslu. Standard se zaměřuje na neustálé zlepšování s důrazem na prevenci vad, snižování variability a plýtvání v automobilovém dodavatelském řetězci.

Komu je certifikace ISO/TS 16949 určena?

Pro každého, kdo se chce stát dodavatelem v řetězci některého ze světových výrobců automobilů, je tento certifikát nutnou a nepostradatelnou podmínkou zařazení do výběrového řízení. Díky své přísnosti se těší všeobecné důvěře, že každý, kdo se jím může prokázat, je považován za spolehlivého dodavatele. Certifikace ISO/TS 16949 se vztahuje na návrh a vývoj, výrobu a případně, montáž a servis produktů pro automobilový průmysl.

Proč zvlolit certifikaci dle ISO/TS 16949?

Důvodem pro certifikaci ISO/TS 16949 může být snaha o získání nového klienta, vstup na nový trh nebo závazek vůči vašemu klientovi v rámci podepsané obchodní smlouvy. Standard ISO/TS 16949 Vám umožní:

  • stát se dovavatelem v automobilovém řeťezci
  • snížit náklady
  • zvýšit důvěru zákazníků ve vaše výrobky/služby
  • konkurenční výhodu

Jak Vám LRQA může pomoci?

Systémy managementu jsou stále více propojeny s úspěchem a schopností společností přežít v dnešní turbulentní ekonomice. Zároveň, vedení společností a výrobní ředitelé po celém světě kladou větší důraz na nezávislé hodnocení, které zajišťuje, že systémy managementu jsou "odpovídají danému účelu". Naše unikátní metodika LRQA Business Assurance pomáhá organizacím řídit své systémy a rizika s cílem zlepšit a chránit jejich současnou a budoucí hodnotu organizace. Jsme jedním z mála certifikačních orgánů uznaných od IATF a může poskytovat audity dle ISO/TS 16949. Poskytujeme certifikaci a školení napříč všemi významnými standardy. Společnostem, které už mají některé standardy implementovány, nabízíme integraci se stávajícím systémem managementu, čímž se snažíme uspořit Váš čas a peníze.