Standardy - Kvalita

LRQA patří celosvětově mezi přední společnosti posuzující systémy managementu kvality. Certifikace od LRQA provedená podle mezinárodně uznávaných standardů dodá vašim klientům, zákazníkům, obchodním partnerům a ostatním zainteresovaným stranám jistotu, že kvalitu berete opravdu vážně.

Certifikujeme podle standardů

Všechny standardy

ISO 22716 – Kosmetika, Správná výrobní praxe (SVP)

Výrobce kosmetických přípravků vzhledem k charakteristickým potřebám tohoto odvětví musí zajistit, že jeho výrobek nepoškodí zdraví uživatele. To je princip významu zavedení Správné výrobní praxe (Good Manufacturing Practice). Tento systém pokynů je odvozen od podobného, a ještě přísnějšího, systému zavedeného pro výrobu léčiv. .

ISO 9001 – Systém managementu kvality

V dnešní době je tento standard mezinárodním měřítkem v oblasti požadavků na kvalitu. Certifikaci celosvětově absolvovalo už více než půl milionu společností ve 150 zemích.