International Food Standard (IFS)

Cílem standardu IFS je vytvořit jednotný systém hodnocení pro všechny společnosti, které dodávají potravinářské výrobky pod značkou obchodních řetězců. Snahou auditů IFS je dosáhnout jednotné formulace, jednotných ověřovacích postupů, vysoké transparentnosti a vzájemného uznávání auditů napříč celým potravinářským řetězcem.

Co je to IFS Food?

Mezinárodní standard IFS se zaměřuje na bezpečnost, kvalitu a zákonné požadavky při výrobě potravin. Vznikl jako požadavek obchodních řetězců na větší transparentnost a jednotnost při posuzování dodavatelů z hlediska potravinářské bezpečnosti dodávaných výrobků. Výsledkem procesu certifikace je registrace výrobce / dodavatele na IFS portálu, kam mají přístup zainteresované obchodní řetězce, které si tak mohou vybírat či hodnotit své dodavatele.

Proč a jak vznikla certifikace IFS Food?

Standard IFS vznikl z požadavků obchodních řetězců jako všeobecný standard na bezpečnost potravin v obchodních řetězcích. Tyto řetězce nyní vyvíjí tlak na své dodavatele potravinářských výrobků, aby prokázali svoji spolehlivost pomocí IFS certifikace.

Komu je certifikace dle IFS Food určena?

Certifikace dle požadavků IFS je určena organizacím, které se ucházejí o zakázky na výrobu a dodávku potravin pod privátní značkou obchodních řetězců (zejména německých, francouzských a italských).

Předmětem certifikace IFS může být pouze výroba a nakládání s nebalenými produkty včetně jejich prvního balení. Pro dodavatele služeb, kteří pracují s již zabalenými produkty (např. doprava či skladování), je určen standard IFS Logistic.

Proč zvolit certifikaci dle IFS Food?

Certifkace IFS Food Vám zajistí:

  • Možnost dodávat výrobky pod privátní značkou řetězců
  • Možnost dodávat výrobky pod vlastní značkou do řetězců
  • Úsporu času a nákladů
  • Soulad s potravinářskou legislativou
  • Mezinárodní konkurenční výhodu certifikace podle standardu schváleného GSFI

Jak Vám LRQA může pomoci?

Můžeme vám nabídnout předaudit či rozdílovou analýzu zaměřenou na požadavky IFS Food Máme akreditaci a oprávnění provádět certifikace podle IFS Food pro všechny výrobkové kategorie. Pořádáme veřejné i firemní kurzy zaměřené na problematiku IFS nebo Food Defence.