BRC Food

BRC (British Retail Consortium) vytvořilo globální standard BRC Food ke stanovení jednotných pravidel, podle kterých se hodnotí organizace dodávající potraviny. Jeho účelem je pomoci dodavatelům potravin splnit náročné legislativní požadavky a zajistit nejvyšší možnou míru ochrany konečného spotřebitele. Ačkoliv byl vyvinut ve Velké Británii, standard je uznáván mezinárodně.

Co je to BRC Food?

BRC (British Retail Consortium) vytvořilo globální standard BRC Food ke stanovení jednotných pravidel, podle kterých se hodnotí organizace dodávající potraviny. Jeho účelem je pomoci dodavatelům potravin splnit náročné legislativní požadavky a zajistit nejvyšší možnou míru ochrany konečného spotřebitele. Ačkoliv byl vyvinut ve Velké Británii, standard je uznáván mezinárodně.

Komu je určena certifikace dle BRC Food?

Certifikace BRC Food je určena všem organizacím, které se ucházejí o zakázky na výrobu a dodávku potravin do obchodních řetězců, stravovacích zařízení nebo potravinářského průmyslu.Předmětem certifikace BRC Food je výroba a nakládání s nebalenými produkty včetně jejich prvního balení.

Pro dodavatele služeb, kteří pracují s již zabalenými produkty (např. doprava či skladování), je určen standard BRC Global Standard Storage and Distribution. Pro dodavatele materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami slouží BRC/IoP Global Standard for Food Packaging. Pro dodavatele ostatního spotřebního zboží je určen BRC Global Standard Consumer Product.

Audit BRC Food lze kombinovat s auditem ISO 9001, ISO 22000, HACCP a IFS Food.

Proč zvolit certifikaci dle BRC Food?

Certifkace BRC Food Vám zajistí: 

  • možnost dodávat výrobky pod privátní značkou řetězců
  • možnost dodávat vlastní výrobky do potravinářského řetězce
  • Úsporu času a nákladů
  • Soulad s potravinářskou legislativou
  • Mezinárodní konkurenční výhodu certifikace podle standardu schváleného GSFI

Jak Vám LRQA může pomoci?

Můžeme vám nabídnout předaudit či rozdílovou analýzu zaměřenou na požadavky BRC Food Máme akreditaci a oprávnění provádět certifikace podle BRC Food pro všechny výrobkové kategorie. Pořádáme veřejné i firemní kurzy zaměřené na problematiku BRC nebo Food Defence.