Standardy a schémata

Nabízíme širokou škálu certifikačních služeb, které zajišťujeme vysoce kvalifikovanými auditory s certifikací IRCA. Provádíme certifikace systémů managementu kvality dle ISO 9001, systémů environmentálního managementu dle ISO 14001 nebo systémů bezpečnosti práce dle OHSAS 18001.

Certifikační služby zajišťujeme v sektoru letectví, potravinářství, automobilový průmysl, logistika, chemický průmysl a další.  Jsme notifikovanou osobou na provádění auditů dle Směrnic ES a zajišťujeme také audity na míru dle specifických požadavků spolenočností, např. audit vašich dodavatelů. 

Vyberte si ze seznamu standardů, které certifikujeme.

Certifikujeme tyto standardy