Standardy - CSR, Sociální odpovědnost firem

LRQA patří celosvětově mezi přední společnosti provádějící audity v oblasti sociální odpovědnsoti firem.

Certifikujeme podle standardů

Všechny standardy

SA 8000 - Společenská odpovědnost

Standard SA 8000 vychází z mezinárodních úmluv o lidských právech a zaměřuje se na zlepšení pracovních podmínek. Standard byl vyvinut organizací Social Accountability International (SAI).