CSR - společenská odpovědnost firem

Žijeme v době, kdy i sociální aspekty můžou ovlivnit dobrou pověst společnosti a její úspěchy v podnikání. Oblast etického kodexu a sociálního přístupu ve společnosti je nyní stejně tak důležitá jako třeba finanční výsledky organizace. Avšak CSR není jen o budování dobré pověsti a získávání důvěry. Jde především o to dbát na budoucnost naší planety a jejích obyvatel, zatímco v podnikání dosahujeme obchodních úspěchů. 

Zvyšující se tlak zainteresovaných stran - spotřebitelů, zákazníků, spolků, členů rad, vlády a dokonce i médií - znamená, že společnosti potřebují navenek demonstrovat svou sociální odpovědnost prostřednictvím nezávislého a důvěryhodného posouzení. 

Posouzení od LRQA vám pomůže prokázat vůči vašim zainteresovaným stranám, že vaše firemní programy sociální odpovědnosti jsou prokazatelné, přesné a spolehlivé. Poskytujeme nezávislá, nestranná a důvěryhodná stanoviska, která jsou velmi důležitá pro dlouhodobou důvěryhodnost a úspěch vašich programů.