Školení Lean Six Sigma Black Belt

Lidé s kvalifikací Black Belt vedou projektové týmy. Základní i pokročilé nástroje sběru dat i analýzy procesů musí proto ovládat rutinně, stejně tak jako specializovaný software. Jejich umění vést tým musí být kromě praxe podloženo i základními teoretickými poznatky a neobejdou se bez základní znalosti plánování a řízení projektů. 

Přibližně polovina všech projektů Six Sigma řeší problémy času, zásob či logistických toků. Proto jsme ve shodě s ASQ do výuky zařadili nástroje LEAN, teorie front nebo průmyslového inženýrství, které jsou k řešení takových úloh potřebné. Obsahová náplň kurzu i jeho náročnost jsou v souladu s celosvětově uznávanými požadavky ASQ. Více informací a osnovu najdete v "Body of Knowledge Black Belt".  

Naučíte se

  • Zpracovat zadání projektu Six Sigma a zhodnotit jeho potenciální finanční i nefinanční přínosy pro organizaci
  • Prakticky používat vybrané nástroje LEAN
  • Porozumět statistickému zpracování dat, provést a interpretovat analýzu podnikových procesů (lektorem, který má zkušenosti s výkladem statistického myšlení pro nestatistiky)
  • Uvést navržená řešení do praxe a komunikovat se zúčastněnými stranami 

Určeno pro 

Školení je určeno pro vedoucí projektových týmů, procesní inženýry a specialisty v oblasti zlepšování procesů v organizaci.

Ke školení budete potřebovat: 

  • Základní uživatelskou znalost Excelu
  • Statistický software pro analýzu dat
  • Zadání vlastního projektu, na kterém budete pracovat metodikou Lean Six Sigma
Časový rozsah: 18 dní ve 4 modulech (5 + 5 + 4 + 4 dni)
Cena: 120 000,-Kč + DPH 
V ceně je zahnuto: Výukový manuál, prezentace na flash disku, občerstvení, obědy, certifikát Lean Six Sigma Black Belt pro úspěšné absolventy, kapesní příručka "Six Sigma", podpora k projektům (i po skončení samotného školení), zapůjčení odborné literatury dle potřeby.
Certifikace:

Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát Lean Six Sigma Black Belt. 
Podmínky získání certifikátu Lean Six Sigma Black Belt:
1. Minimálně 80% účast na školení
2. Práce na projektu Lean Six Sigma a jeho obhajoba
3. Úspěšné zvládnutí závěrečného písemného testu

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se

Firemní školení

Tento kurz připravujeme také jako vnitropodnikové školení. Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku: training.cz@lr.org | +420 220 518 981