Minitab - statistické vyhodnocování dat

Minitab - statistické vyhodnocování dat 

Dvoudenní kurz vás naučí pracovat s nejčastěji používaným softwarem pro analýzu dat. Naučíte se připravit data z vašich procesů pro analýzu a importovat je do Minitabu. Vyzkoušíte si širokou škálu možností vizualizace dat, která by měla vždy předcházet další analýze. A konečně se naučíte používat solidní přístup k analýze a interpretaci dat. Výsledkem vaší práce budou přehledné a dobře prezentovatelné grafy i robustní závěry. 

Správně zvolené nástroje analýzy dat vám pomohou najít příležitosti ke zlepšení i skryté příčiny problémů ve vašich procesech. V rámci tohoto úvodního školení se naučíte pracovat s důležitými nástroji analýzy dat, jako jsou popisné statistiky nebo konfidenční intervaly. S použitím nástrojů pro vytváření modelů procesu se naučíte hledat souvislosti mezi proměnnými nebo zákonitosti chování vašich procesů v čase. 

Témata kurzu

 • Import a zálohování dat
 • Znázornění proměnlivosti s pomocí
  • Puntíkových diagramů
  • Histogramů
  • Krabicových diagramů
 • Měřítka polohy středu a proměnlivosti
 • Průběhový diagram a analýza časové řady
 • Hledání souvislosti mezi proměnnými s pomocí bodových (korelačních) diagramů
 • Tabulky a test chí-kvadrát
 • Princip statistické regulace a regulační diagram
 • Diagram Multi-Vari

Ve vnitropodnikové verzi je možné program školení přizpůsobit potřebám výroby (automobilové, chemické, elektrotechnické...) nebo služeb (bankovnictví, pojišťovny, telekomunikace).

Určeno pro

Kurz je určen procesním inženýrům, kvalitářům a všem, kteří při své práci přicházejí do styku s daty a měřeními. 

Vstupní předpoklady

 • U účastníků předpokládáme základní uživatelskou znalost MS Excel.
 • Vlastní notebook s Minitabem je výhodou, omezený počet počítačů zapůjčíme v průběhu kurzu.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se

Zvažujete firemní školení? Využijte tyto možnosti žádosti o nabídku školení

 • Napište nám svůj požadavek emailem: training.cz@lr.org
 • Zavolejte nám: +420 261 102 268
 • Vyplňte kontaktní formulář na této stránce s Vaším požadavkem