Metodika výuky

Je toho hodně, co by měl umět a vědět člen projektového týmu Six Sigma. Proto musí být výuka co nejefektivnější a musí respektovat zásady vzdělávání dospělých.

Všechny myšlenky, pojmy nebo nástroje jsou proto nejprve vysvětleny a poté procvičeny v řadě týmových i individuálních úloh. Přitom se klade důraz i na týmovou spolupráci a prezentační dovednosti.

Učební pomůcky

Při školení Six Sigma plně využíváme „klasických“ učebních pomůcek, jako jsou cvičný katapult a Demingova krabice s korálky.

Pro výuku MSA (analýza měřicího systému) využíváme celou řadu různých měřidel a sady vzorků. Při výuce DOE využíváme vlastní počítačový simulátor výrobního procesu, který umožňuje praktické procvičení i těch nejnáročnějších nástrojů zlepšování procesů.

Software

Výhodou je, pokud mají účastníci vlastní přenosné počítače s některým z nejužívanějších SW balíků pro analýzu dat – Minitab® Statistical Software, Statistica, Statgraphics nebo Sigma XL. Omezený počet notebooků bude účastníkům k dispozici. 

"MINITAB® and all other trademarks and logos for the Company's products and services are the exclusive property of Minitab Inc. All other marks referenced remain the property of their respective owners. See minitab.com for more information."