Lektoři

Kurzy Six Sigma vedou lektoři, kteří se projekty zlepšování procesů systematicky zabývají řadu let. Za sebou mají vedení nebo koučování desítky projektů v mnoha oblastech průmyslové výroby a služeb. Za dobu své praxe nashromáždili ohromné množství případových studií i praktických zkušeností v široké škále oborů - od bank až po automobilový, chemický průmysl či prodej rychloobrátkového zboží.

Naši lektoři Lean Six Sigma jsou zároveň vedoucími auditory LRQA. Tato jedinečná kombinace jim umoňuje promítnout své dobré či špatné zkušenosti z mnoha manažerských systémů do obsahu školení.

Naši lektoři

Iven Miller

Ivan Miller je odborníkem na zlepšování procesů s pomocí dat. Jako poradce či školitel působil v desítkách českých i zahraničních společností (jako jsou např. Škoda Auto, Česká spořitelna, Barum, Automotive Lighting, Philips, AVX, Hella Autotechnik, Telefónica O2, DEVRO, PPF). Ivan Miller je „senior member“ ASQ (American Society for Quality) a byl certifikován jako „Master Six Sigma Black Belt“. V roce 1998 absolvoval kurz vedoucích auditorů ISO 9000 ve Velké Británii a v současné době působí jako vedoucí auditor LRQA. V letech 1999 až 2001 prošel dlouhodobým školením v oblasti teorie omezení a je licencovaným expertem na výrobní a logistická řešení TOC. Ivan Miller se své inženýrské praxi zabýval jadernou elektronikou, konstrukcí laboratorních přístrojů, metrologií a automatizací výrobních procesů. Je autorem knížek „Kapesní příručka Six Sigma“ a „DOE – návrh a analýza experimentu“ i skript v oblasti Six Sigma a řízení procesů. Přednáší česky i anglicky.

Miroslav Kohl

Miroslav Kohl je vedoucí školitel pro oblast systémů řízení kvality, Six Sigma, firemní strategie, procesního a projektového řízení, analýzy dat, strategie vzdělávání a hodnocení jeho efektivity. Jako školitel nebo poradce působil v řadě významných organizací. Miroslav Kohl je absolventem VŠCHT, pracoval ve Fyzikálním ústavu a byl členem několika mezinárodních výzkumných týmů. Absolvoval dvouletý studijní program na Queen’s universitě v Kanadě. Je autorem mnoha publikací v mezinárodních vědeckých časopisech, přednášel na universitách v Montrealu, Edmontonu a Los Angeles. Absolvoval několik kurzů ukončených osobní certifikací: kurz pro vedoucí auditory podle metodiky Lloyd’s Register Quality Assurance ve Velké Británii, trénink v USA zaměřený na systémy řízení kvality v automobilovém průmyslu QS 9000, program Six Sigma na universitě Motoroly rovněž v USA a kurzy/workshopy projektového managementu podle PMI v Dubai, UAE. Je certifikovaný Black Belt od ASQ a principal auditorem QMS registrovaným IRCA.