Bylo nalezeno 436 relevantních výsledků.

Oznamovací formulář ke stažení z trhu

K oznámení stažení z trhu můžete použít naše webové stránky. V případě, že vaše společnost stahuje výrobek z trhu, je u řady standardů povinností informovat o tomto i certifikační organizaci.

Bezpečnost potravin – návod na porovnání různých standardů a schémat

V závislosti na oblasti uplatnění (výroba, balení, skladování, krmiva, atd.), existují různé standardy a schémata, které prokazují zajištění kvality a bezpečnosti v potravinářském průmyslu. Není vždy snadné udržet si přehled a brát v úvahu ty správné faktory. Náš návod na porovnání Vám pomůže rozhodnout se pro správný standard v oblasti bezpečnosti potravin.

Standardy a schémata

Certifikační služby zajišťujeme v sektoru letectví, potravinářství, automobilový průmysl, logistika, chemický průmysl a další.  Jsme notifikovanou osobou na provádění auditů dle Směrnic ES a zajišťujeme také audity na míru dle specifických požadavků spolenočností, např. audit vašich dodavatelů. 

TAPA

Standardy a schémata

V současné době TAPA poskytuje 3 standardy k řízení specifických rizik spojených s krádeží zboží vysoké hodnoty.

GMP+ FSA

Standardy a schémata

Schéma GMP+ FSA zajišťuje bezpečnost krmiv pro zvířata, která dále vstupují do potravinářského řetězce.

EN 13816 - kvalita ve veřejné přepravě

Standardy a schémata

Standard ČSN EN 13816 je evropská norma, která specifikuje požadavky na definování, cíle a měření služeb ve veřejné přepravě osob.

EFISC

Standardy a schémata

Standard pro výrobce krmiv - EFISC je založen na zásadách HACCP dle Codexu Alimentarius. Standard EFISC kombinuje systém HACCP s prvky systému managementu kvality.