Bylo nalezeno 393 relevantních výsledků.

LRQA

Certifikace od LRQA provedená podle mezinárodně uznávaných standardů dodá vašim klientům, zákazníkům, obchodním partnerům a ostatním zainteresovaným stranám jistotu, že kvalitu berete opravdu vážně

TAPA

Standardy a schémata

V současné době TAPA poskytuje 3 standardy k řízení specifických rizik spojených s krádeží zboží vysoké hodnoty.

GMP+ FSA

Standardy a schémata

Schéma GMP+ FSA zajišťuje bezpečnost krmiv pro zvířata, která dále vstupují do potravinářského řetězce.

EFISC

Standardy a schémata

Standard pro výrobce krmiv - EFISC je založen na zásadách HACCP dle Codexu Alimentarius. Standard EFISC kombinuje systém HACCP s prvky systému managementu kvality.

BRC/IoP

Standardy a schémata

Mezinárodní standard zahrnující výrobu, zpracování a další nakládání s obaly určenými pro přímý a nepřímý styk s výrobky určenými k balení potravinářských, kosmetických a hygienických produktů.

Oznamovací formulář ke stažení z trhu

K oznámení stažení z trhu můžete použít naše webové stránky. V případě, že vaše společnost stahuje výrobek z trhu, je u řady standardů povinností informovat o tomto i certifikační organizaci.

ISO 22716 – Kosmetika, Správná výrobní praxe (SVP)

Standardy a schémata

Výrobce kosmetických přípravků vzhledem k charakteristickým potřebám tohoto odvětví musí zajistit, že jeho výrobek nepoškodí zdraví uživatele. To je princip významu zavedení Správné výrobní praxe (Good Manufacturing Practice). Tento systém pokynů je odvozen od podobného, a ještě přísnějšího, systému zavedeného pro výrobu léčiv. .

Bezpečnost potravin – návod na porovnání různých standardů a schémat

V závislosti na oblasti uplatnění (výroba, balení, skladování, krmiva, atd.), existují různé standardy a schémata, které prokazují zajištění kvality a bezpečnosti v potravinářském průmyslu. Není vždy snadné udržet si přehled a brát v úvahu ty správné faktory. Náš návod na porovnání Vám pomůže rozhodnout se pro správný standard v oblasti bezpečnosti potravin.

Standardy a schémata

Certifikační služby zajišťujeme v sektoru letectví, potravinářství, automobilový průmysl, logistika, chemický průmysl a další.  Jsme notifikovanou osobou na provádění auditů dle Směrnic ES a zajišťujeme také audity na míru dle specifických požadavků spolenočností, např. audit vašich dodavatelů.