Bylo nalezeno 462 relevantních výsledků.

Oznamovací formulář ke stažení z trhu

K oznámení stažení z trhu můžete použít naše webové stránky. V případě, že vaše společnost stahuje výrobek z trhu, je u řady standardů povinností informovat o tomto i certifikační organizaci.

ISO 22301 - Systém managementu kontinuity činností

Standardy a schémata

V současných ekonomických a environmentálních podmínkách je důležité, aby nedošlo k omezení či narušení vašeho podnikání. ISO 22301 Vám pomáhá připravit váš podnik na nečekané události