Bylo nalezeno 466 relevantních výsledků.

Oznamovací formulář ke stažení z trhu

K oznámení stažení z trhu můžete použít naše webové stránky. V případě, že vaše společnost stahuje výrobek z trhu, je u řady standardů povinností informovat o tomto i certifikační organizaci.

ISO 22301 - Systém managementu kontinuity činností

Standardy a schémata

V současných ekonomických a environmentálních podmínkách je důležité, aby nedošlo k omezení či narušení vašeho podnikání. ISO 22301 Vám pomáhá připravit váš podnik na nečekané události

Lloyd's Register Group Limited

Lloyd´s Register Group je jedním ze světových lídrů v oblasti hodnocení podnikových procesů a produktů dle mezinárodně uznávaných standardů. Jedná se o standardy, jak významných nezávislých orgánů, tak o naše vlastní, které jsme sami vyvinuli. Snažíme se obsáhnout kompletní životní cyklus - od návrhu, nové výstavby, operací v samotném provozu až po odstávku - a pomoci Vám tak najít řešení pro řízení daných rizik, aby byla zajištěna bezpečnost, integrita a výkonnost provozu a vašich systémů.