Školení v oblasti revizí norem systémů managementu

Komplexní program pro pochopení všech aspektů revidovaných norem

ISO 9001

Připravujeme se na ISO 9001:2015

Tento dvoudenní kurz vám poskytne podrobné informace o změnách standardu ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) a jejich dopadu na váš stávající systém managementu.

ISO 14001

ISO 14001:2015 – implementace požadavků standardu

Tento interaktivní dvoudenní kurz umožní manažerům EMS a zástupcům vedení odpovědným za řízení přechodu na požadavky standardu ISO 14001:2015 získat podrobné informace o změnách a jejich dopadu na váš stávající systém environmentálního managementu.

ISO 14001:2015 pro interní auditory

Tento kurz vám umožní vylepšit vaše auditní dovednosti v souvislosti se změněnými požadavky standardu ISO 14001 a identifikovat možná zlepšení vašeho systému environmentálního managementu.

ISO 45001

Nové koncepce revidovaných norem

Praktické provádění auditu

Toto školení probíhá přímo „v provozu“ organizace, kde účastníci auditují pod dohledem lektora, IRCA registrovaného vedoucího auditora a kvalifikovaného lektora.

Proč začít se školením včas?

LRQA od začátku revizního procesu upozorňuje, že se s přípravou nevyplatí čekat. Přečtěte si více.

Načasování plánu vzdělávání k revizím norem

Správné načasování vzdělávací plánu hraje při plánování přechodu zásadní roli. Co vzít v úvahu? Přečtěte si více.