Školení v oblasti revizí norem systémů managementu

Komplexní program pro pochopení všech aspektů revidovaných norem

ISO 9001

Připravujeme se na ISO 9001:2015

Tento dvoudenní kurz vám poskytne podrobné informace o změnách standardu ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) a jejich dopadu na váš stávající systém managementu.

ISO 9001:2015 pro interní auditory (přechod z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015)

Kurz je určen pro interní auditory, kteří již mají kompetence k provádění interních auditů podle ISO 9001:2008 a potřebují si je rozšířit o nové přístupy k auditování, které vyhovují požadavkům nové normy ISO 9001:2015.

ISO 14001

Připravujeme se na ISO 14001:2015

Tento dvoudenní kurz vám poskytne podrobné informace o změnách standardu ISO 14001:2015 (ČSN EN ISO 14001:2016) a jejich dopadu na váš stávající systém managementu.

ISO 14001:2015 pro interní auditory (přechod z ISO 14001:2004 na ISO 14001:2015)

Kurz je určen pro interní auditory, kteří již mají kompetence k provádění interních auditů podle ISO 14001:2004 a potřebují si je rozšířit o nové přístupy k auditování, které vyhovují požadavkům nové normy ISO 14001:2015.

ISO 45001

ISO 45001:2018 – strategický systém řízení BOZP

Na tomto kurzu získáte podrobný přehled o ISO 45001:2018 - mezinárodním standardu pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nahrazuje stávající systém řízení podle OHSAS 18001.

Připravujeme se na ISO 45001:2018

Tento kurz vám poskytne podrobné informace k přechodu z OHSAS 18001:2007 na standard ISO 45001:2018. Budete se věnovat změněným požadavkům a vytvoříte si vlastní plán přechodu.

IATF 16949

Nové koncepce revidovaných norem

Praktické provádění auditu

Toto školení probíhá přímo „v provozu“ organizace, kde účastníci auditují pod dohledem lektora, IRCA registrovaného vedoucího auditora a kvalifikovaného lektora.

Proč začít se školením včas?

LRQA od začátku revizního procesu upozorňuje, že se s přípravou nevyplatí čekat. Přečtěte si více.

Načasování plánu vzdělávání k revizím norem

Správné načasování vzdělávací plánu hraje při plánování přechodu zásadní roli. Co vzít v úvahu? Přečtěte si více.