Kdy můžeme být certifikováni podle nového standardu?

Standardy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 již byly publikovány a LRQA je akreditována k provádění auditů podle těchto nových standardů. Doporučujeme nečekat a plán přechodu na nové požadavky co nejdříve konzultovat s vaším auditorem, abyste zjistili, zda jste již na změny připraveni. Umožní Vám to také nastavit časový plán přechodu na revidované standardy.

Jak mi pomůže LRQA?

LRQA nabízí řadu služeb, které klientům pomohou se snadným přechodem. Od veřejných a firemních školení až po rozdílovou analýzu, předaudit a další služby. LRQA vám připraví balíček služeb na míru tak, abychom zabezpečili, že revize standardů ISO 9001 a ISO 14001 bude pro Vás i tisíce dalších klientů po celém světě bezproblémová.

Kdy můžeme být certifikováni dle nového standardu?

Přechod na nový standard můžete provést kdykoliv před koncem přechodového období (do září 2018). Konkrétní postup můžete prodiskutovat se svým auditorem. LRQA je zde, aby vás podpořila během přechodového období a pomohla vám splnit požadavky nového standardu. Dlouhodobě klientům doporučujeme co nejvčasnější přípravu a přechod na nové požadavky.

Kolik času je potřeba na audit k přechodu na nové požadavky?

Jak bylo již uvedeno, audit při přechodu na nový standard vyžaduje dodatečný čas. Délka auditu závisí na velikosti a složitosti vaší organizace, vašich činností a vyspělosti vašeho současného systému managementu. Váš auditor vám může poskytnout odhad, kolik času je potřeba, abychom mohli provést efektivní a úspěšný audit plnění požadavků nových standardů.

Kdy mám audit nových požadavků naplánovat?

LRQA může provést audit plnění požadavků nových standardů kdykoliv v případě, že tyto audity jsou plánovány společně s dozorovými audity nebo při recertifikaci. Pouze je navíc plánován dodatečný čas, abychom zajistili, že všechny oblasti související s novými revizemi standardů byly do auditu zahrnuty.

Jaké další kroky doporučuje LRQA ohledně změn?

Zaměřte se na oblasti standardu, které jsou zcela nové nebo byly pozměněny. Ujistěte se, že manažeři kvality/environmentu a interní auditoři rozumí novým změnám a jejich dopadu na váš systém managementu kvality/ environmentu a dalších systémů managementu. Připravte si plán přechodu na nový standard a ujistěte se, že vrcholový management je v tomto plánu zahrnut už od začátku.

Jak kontaktovat LRQA pro další pomoc?

LRQA nabízí řadu služeb, které vám pomohou s přechodem na revidované standardy. Pro bližší informace nás kontaktuje:

Email: prague@lr.org
Tel: +420 261 102 516

Training nieuwe iso-normen

Školení

Lektoři LRQA vám pomohou seznámit se s požadavky nových norem, orientovat se ve specifických tématech (např. řízení rizik, kontext organizace) a zdokonalit se s v auditních dovednostech.

gap-analyse en proefaudit nieuwe iso-normen

Rozdílová Analýza

Rozdílová analýza vašeho systému managementu vychází z požadavků nových standardů.

Certificatie nieuwe iso-normen

Certifikace: Audit podle nových norem

LRQA provádí certifikační audity podle nových standardů. Zavolejte nám a domluvte si přesný termín auditu s naším plánovacím oddělením.