ISO 9001:2015

Organizace ISO obvykle reviduje standardy každých pět let, aby zajistila, že odpovídají požadavkům měnícího se trhu. Standard ISO 9001:2015 byl publikován v září 2015. Český překlad pod označením ČSN EN ISO 9001:2016 byl publikován v únoru 2016.

Co je nového?

Mezi největší změny v ISO 9001:2015 patří: Příloha (Annex) SL, nová jednotná struktura a společná terminologie pro všechny nové a revidované standardy. Dalšími oblastmi, které jsou v ISO 9001 nové jsou:

  • Kontext organizace (článek 4)
  • Znalosti organizace (článek 9)
  • Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb (outsourcing, článek 8)
  • Formální představení přístupu založeného na rizicích (několik článků)

Co bylo změněno?

Společnosti by se měly zaměřit na oblasti standardu, které byly změněny nebo které nyní zahrnují více konkrétních informací: 

  • Větší důraz na zapojení top managementu v rámci ISO 9001 (článek 5)
  • Řízení změn v organizaci (článek 6)
  • Hodnocení výkonnosti (článek 7)
  • Přezkoumání vedením (článek 9)
  • Opětovný odkaz na procesní přístup (několik článků)

Co znamená ISO 9001:2015 pro vaši organizaci?

Společnosti mají 3 roky od mezinárodního vydání standardu (září 2015) na to, aby úspěšně dokončily přechod na nový standard. K vydání české verze ISO 9001:2015 došlo v únoru 2016 (pod označením ČSN EN ISO 9001:2016). Přechodové období se počítá od vydání mezinárodní verze standardu, tedy od září 2015. Organizace tak mohou na nový standard přejít do září 2018. Organizace si mohou vybrat, v jaké fázi certifikačního cyklu chtějí přejít na nový standard. Někteří pro přechod zvolí nejbližší certifikační cyklus, i když mnozí budou chtít být „mezi prvními“ už vzhledem k tomu, kolik flexibility a možností jim přináší ISO 9001:2015 společně s možností jasného závazku vůči třetím stranám a osvědčených příkladů z praxe.

Training nieuwe iso-normen

Školení

Lektoři LRQA vám pomohou seznámit se s požadavky nových norem, orientovat se ve specifických tématech (např. řízení rizik, kontext organizace) a zdokonalit se s v auditních dovednostech.

gap-analyse en proefaudit nieuwe iso-normen

Rozdílová Analýza

Rozdílová analýza vašeho systému managementu vychází z požadavků nových standardů.

Certificatie nieuwe iso-normen

Certifikace: Audit podle nových norem

LRQA provádí certifikační audity podle nových standardů. Zavolejte nám a domluvte si přesný termín auditu s naším plánovacím oddělením.