ISO 14001:2015

Organizace ISO obvykle reviduje standardy každých pět let, aby zajistila, že odpovídají požadavkům měnícího se trhu. Standard ISO 14001:2015 byl publikován v září 2015. Český překlad pod označením ČSN EN ISO 14001:2016 byl publikován v únoru 2016.

Co je nového?

Největší změnou v ISO 14001:2015 je: Příloha (Annex) SL, která přinesla novou jednotnou strukturu a společnou terminologii pro všechny nové a revidované standardy. Příloha (Annex) SL je hnací sílou při začlenění EMS do strategického myšlení organizace a zvýšené odpovědnosti na vedení organizace ve vztahu k EMS. Mezi další oblasti, které jsou v ISO 14001 nové patří:

 • Kontext organizace (článek 4)
 • Přístup založený na rizicích (článek 6 a 10)
 • Určování rozsahu systému environmentálního managementu (článek 4.3 a 1)
 • Dokumentované informace (článek 7.5)
 • Zohlednění životního cyklu a řízení zdrojů – outsourcing (článek 8)

Co bylo změněno?

Společnosti by se měly zaměřit na oblasti standardu, které byly změněny nebo které nyní zahrnují více konkrétních informací:

 • Větší důraz na zapojení top managementu v rámci ISO 14001 (článek 5)
 • Politika (článek 5.2)
 • Komunikace (článek 7.4)
 • Dokumentované informace (článek 7.5)
 • Hodnocení výkonnosti (článek 9)
 • Přezkoumání vedením (článek 9)

Co znamená ISO 14001:2015 pro vaši organizaci?

tandard ISO 14001:2015 byl zveřejněn v září 2015, v českém překladu v únoru 2016 (pod označením ČSN EN ISO 14001:2016). Od okamžiku mezinárodního vydání standardu (od září 2015) mají organizace 3 roky na úspěšné dokončení změny na nový standard. Organizace si mohou vybrat v jaké fázi certifikačního cyklu chtějí na nový standard přejít. Někteří pro přechod volí nejbližší certifikační audit a mnoho organizací chce být „mezi prvními“ už vzhledem k tomu, kolik flexibility a možností jim ISO 14001:2015 společně s možností jasného závazku vůči třetím stranám a osvědčených příkladů z praxe přináší.

Rozdílová analýza

LRQA vás může podpořit na cestě k plánovanému přechodu na ISO 9001 a ISO 14001 různými auditními službami. Při rozdílové analýze přezkoumáme váš současný systém a poskytneme vám informace o připravenosti vašeho systému managementu na přechod na nové standardy. Při rozdílové analýze se zaměřujeme na to, jak váš systém managementu řeší nebo bude řešit změny, které nastaly v souvislosti s vydáním ISO 9001:2015/ISO 14001:2015. Na základě zjištění z auditu vás auditor informuje, s jakou pravděpodobností „velkou, částečnou nebo malou“ vaše organizace naplní požadavky nových standardů.

Training nieuwe iso-normen

Školení

Lektoři LRQA vám pomohou seznámit se s požadavky nových norem, orientovat se ve specifických tématech (např. řízení rizik, kontext organizace) a zdokonalit se s v auditních dovednostech.

gap-analyse en proefaudit nieuwe iso-normen

Rozdílová Analýza

Rozdílová analýza vašeho systému managementu vychází z požadavků nových standardů.

Certificatie nieuwe iso-normen

Certifikace: Audit podle nových norem

LRQA provádí certifikační audity podle nových standardů. Zavolejte nám a domluvte si přesný termín auditu s naším plánovacím oddělením.