Lloyd’s Register – Oznámení o ochraně osobních údajů

Jaký je účel tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů? 

Společnost Lloyd’s Register bere zabezpečení vašich osobních údajů velice vážně a za každých okolností se zavazuje zajistit jejich ochranu. 

Účelem tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů je poskytnout vám srozumitelné vysvětlení, jak při vzájemné komunikaci shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje a jaká máte v této souvislosti práva. 

Co se skrývá za označením „Lloyd’s Register“? 

„Lloyd’s Register“ označuje mezinárodní skupinu společností vlastněných skupinou Lloyd’s Register Group Limited (identifikační číslo subjektu ve Spojeném království: 08126909), kterou vlastní nadace Lloyd’s Register Foundation (číslo dobročinné organizace ve Spojeném království: 1145988, identifikační číslo subjektu ve Spojeném království: 07905861). 

Jak lze kontaktovat společnost Lloyd’s Register? 

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo způsobů, jakým používáme vaše osobní údaje, obraťte se na našeho inspektora ochrany údajů:

  • e-mail: dataprotection@lr.org;
  • adresa: Data Protection Officer, Lloyd’s Register, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS;
  • telefon: (+44) 020 7423 1724. 

Jaké osobní údaje shromažďuje společnost Lloyd’s Register? 

Společnost Lloyd’s Register shromažďuje pouze vaše základní osobní údaje (jméno, e-mailová adresa a základní kontaktní údaje, a dále údaje, které se nám rozhodnete poskytnout) a pouze následujícími způsoby: 

  • údaje, které nám sami poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, písemně, telefonem, na našich akcích nebo jinými způsoby;
  • údaje, které od vás obdržíme při interakci s našimi webovými stránkami nebo službami. 

Nežádáme po vás, ani nehodláme shromažďovat jakékoli citlivé osobní údaje. 

Proč společnost Lloyd’s Register shromažďuje osobní údaje? 

Společnost Lloyd’s Register potřebuje znát vaše základní osobní údaje, abychom mohli reagovat na vaše požadavky, které vůči nám vznesete, a abychom vám mohli poskytovat informace související s našimi službami (například zpravodaje, novinky z oboru, informace o našich produktech a službách, pozvánky na události, průzkumy, studie trhu atd.), s jejichž zasíláním jste buď souhlasili, nebo které se týkají produktů a služeb společnosti Lloyd’s Register a dle našeho názoru by vás mohly zajímat. Vaše osobní údaje nebudeme používat za žádnými jinými účely. 

Společnost Lloyd’s Register shromažďuje prostřednictvím souborů cookie informace, jak používáte naše webové stránky. Naším cílem je poskytnout vám přizpůsobené osobní prostředí a společně s údaji a informacemi o použití ostatních uživatelů vylepšovat obsah, rozvržení a efektivitu našich webových stránek. Další podrobnosti najdete v našich Zásadách používání souborů cookie

Jak chráníme vaše osobní údaje? 

Společnost Lloyd’s Register bude uchovávat vaše osobní údaje v bezpečí s použitím příslušných technických a organizačních opatření a nepředá je nikomu mimo svoji skupinu, ani žádné osobě nebo subjektu mimo Spojené království a Evropskou unii, vyjma a v rozsahu obou následujících případů: i) pokud je to nutné pro účely uvedené v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů; ii) pokud nejprve zavede příslušné bezpečnostní pojistky a údaje budou nadále uchovávány a používány v souladu s tímto oznámením, stejně jako s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (EU 2016/679). 

Provoz našich webových stránek zajišťují poskytovatelé služeb, mezi které patří webhosting nebo dotazovací funkce, a někteří z nich zpracovávají vaše osobní údaje jako součást služeb, které nám poskytují. Postaráme se, aby takoví poskytovatelé služeb rovněž dodržovali tohle Oznámení o ochraně osobních údajů. 

Jak dlouho uchovává společnost Lloyd’s Register osobní údaje? Vaše osobní údaje nebude společnost Lloyd’s Register uchovávat déle, než bude nezbytně nutné pro účely uvedené v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, pokud jejich delší uchování nebude vyžadovat zákon. 

Jaká jsou vaše zákonná práva? 

Co se osobních údajů týče, máte celou řadu zákonných práv, například:

  • právo na přístup k osobním údajům a pořízení jejich kopie;
  • právo na opravu jakýchkoli nepřesných nebo neúplných osobních údajů;
  • právo na odstranění osobních údajů;
  • právo na omezení nebo vznesení námitky vůči společnosti Lloyd’s Register ohledně zpracování osobních údajů;
  • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním (tj. včetně práva kdykoli odhlásit nebo zrušit odběr obchodních sdělení, a to tak, že nás buď kontaktujete s pomocí kontaktních údajů uvedených v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, nebo kliknete na odkaz pro zrušení odběru v zaslaném e-mailu). 

Pokud budete chtít vymáhat jakákoli svoje zákonná práva, kontaktujte nás. Na veškerá vymáhaní práv odpovíme do jednoho měsíce od obdržení vašeho požadavku. V případě, že bude požadavek komplexní nebo se bude týkat značného objemu údajů, odpovíme do tří měsíců.

Jak můžete podat stížnost? 

Pokud máte stížnost ohledně zacházení s vašimi údaji ze strany společnosti Lloyd’s Register, s pomocí kontaktních údajů uvedených výše se obraťte na inspektora ochrany údajů společnosti Lloyd’s Register. 

Vaším zákonným právem je podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem společnosti Lloyd’s Register je úřad komisaře Spojeného království pro informace (pro podání stížnosti nebo vyjádření znepokojení přejděte na stránku: https://ico.org.uk/concerns/).

Aktualizuje společnost Lloyd’s Register tohle Oznámení o ochraně osobních údajů? 

Společnost Lloyd’s může průběžně měnit obsah tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů bez předchozího upozornění. Proto byste tohle Oznámení o ochraně osobních údajů měli občas zkontrolovat, abyste měli před každou návštěvou našich webových stránek jistotu, že znáte nejnovější verzi. Poslední aktualizace tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů proběhla 3. května 2018.