Školení - OHSAS 18001

Jste spokojeni s vašimi pravidly BOZP? Úlohou systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví je zabránit zranění, úmrtí nebo onemocnění související s vykonávanou pracovní činností.

Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kerý představuje standard OHSAS 18001, tvoří kompaktní nástroj pro řešení problematiky BOZP bez ohledu na velikost organizace a předmět její činnosti. Poskytuje podporu nejen v oblasti předcházení úrazům a řešení případných nehod, ale klade mnohem větší důraz na samotné zdraví zaměstnanců.

Nabídka školení

Všechna školení

Interní auditor OHSAS 18001:2007

Na kurzu získáte potřebné znalosti a dovednosti pro provedení interního auditu systému bezpečnosti práce podle požadavků OHSAS 18001:2007.