Lloyd's Register Group Limited

LRQA je součástí skupiny Lloyd's Register Group Ltd., mezinárodní organizace, která poskytuje služby nezávislého posouzení společnostem operujícím s vysokým rizikem, s kapitálově náročnými aktivy v oblasti energetiky či dopravy, s cílem zlepšit bezpečné prostředí pro život, majetek a životního prostředí. Pomáhá tak svým klientům zajistit bezpečné, zodpovědné a udržitelné fungující podnikání.

Nezávislý a nestranný

Lloyd´s Register Group je jedním ze světových lídrů v oblasti hodnocení podnikových procesů a produktů dle mezinárodně uznávaných standardů. Jedná se o standardy, jak významných nezávislých orgánů, tak o naše vlastní, které jsme sami vyvinuli. Snažíme se obsáhnout kompletní životní cyklus - od návrhu, nové výstavby, operací v samotném provozu až po odstávku - a pomoci Vám tak najít řešení pro řízení daných rizik, aby byla zajištěna bezpečnost, integrita a výkonnost provozu a vašich systémů.

Více jak 250 let je pověst nezávislého orgánu Lloyd's Register založena na zásadních principech bezpečnosti, bezúhonnosti a vysokém standardu služeb. Nemáme žádné vlastní akcionáře a jsme tak nezávislý a poctivý certifikační orgán ve všem, co děláme. 

Historie LRQA

Lloyd Register vděčí za svůj název kavárně pana Edwarda Lloyda. V 18. století byla tato londýnská kavárna místem, kde se setkávali obchodníci, námořní upisovatelé, ručitelé a

Lloyd´s Register poskytuje své služby organizacím po celém světě už více jak 250 let.

další osoby spojené s námorní plavbou. V roce 1760 vyrvořili pravidelní návštěvníci kavárny "Register Society" s cílem prověřovat obchodní lodě a "klasifikovat" je podle jejich stavu.

První registr lodí byl publikován v roce 1764. Na počátku 20.století pak Lloyd´s Register přenáší své zkušenosti do dalších průmyslových odvětvích, zejména do oblasti energetiky. Naše služby jsme také rozšířily o certifikaci systémů managementu.

Stanovy Lloyd´s Register v dnešní době znovu potvrzují dlouholeté pravidlo, že cílem obecně prospěšné organizace je pomoci zlepšit bezpečné prostředí pro život a majetek v různých průmyslových odvětvích a podporovat vzdělávání a výzkum.