Metoda založená na posuzování rizik

Metodologie založená na posuzování rizik je společná pro všechny služby, které v LRQA provádíme. Je to právě přístup k řízení rizik, který umožňuje našim odborníkům upravit audit s ohledem na vyzrálost vašich systémů. Soustřeďujeme se na posouzení přiměřenosti systémů managementu ke skutečným rizikům, kterým čelíte.

Takže například pokud se váš systém stále vyvíjí a je méně vyzrálý a existuje potřeba zajistit manažersky smysluplný a efektivní soulad se všemi požadavky zvoleného standardu, pak se v LRQA soustředíme právě na tuto problematiku. Pokud je váš systém vyzrálý, přizpůsobíme systematické posuzování tak, abychom identifikovali vhodná rizika příslušející takto vyspělému systému.

Jak metodologie založená na posuzování rizik funguje?

Abychom dobře identifi kovali významná rizika, kterým vaše organizace čelí, musíme pochopit vaše strategické a operační plány a připojíme naše znalosti vašeho sektoru a trhu. Potom vyhodnotíme nastavení vašeho systému managementu ve světle příslušných rizik.

V rámci toho pomůžeme zajistit, že systémy řízení jsou úplné, silné a přiměřené vaší společnosti. Tato jistota vám umožní vytvořit důvěru v systém řízení a zlepšit pověst u vašich zákazníků i ostatních zainteresovaných stran.

Jak to pomůže vaší organizaci?

Jestliže si uvědomujete, že existují rizika, a přitom si nejste jisti, že máte nastaveny správné postupy, jak tato rizika řídit, pak naše posouzení dokáže poskytnout nezbytné informace, které pomohou zlepšit vaše systémy řízení.

Jste-li přesvědčeni, že máte aplikována správná opatření, potom pečlivě otestujeme, co jste už udělali a jak to funguje. Dodáme vám nezávislý a nestranný pohled, který vašemu přesvědčení dodá ještě více důvěry.

A jestliže identifikujeme rizika, o kterých jste neuvažovali, potom se dostanete do situace, že můžete na základě těchto informací přijmout opatření dříve, než se něco stane.

Co potřebujeme vědět, co potřebujeme dělat

Potřebujeme dobře porozumět tomu, jakým rizikům vaše organizace čelí. Můžeme využít jen naše vlastní zkušenosti, ale lepšího výsledku dosáhneme, pokud nám svůj pohled sdělí vrcholový managment. Měli byste uvažovat o oblastech rizik, která se dotýkají vašeho podnikání a říkat nám o nich, abychom vám pomohli našim pohledem na ně.